Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Edyta Đermić

prof. dr. sc. Edyta Đermić

Zavod za fitopatologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, 1. kat
telefon: +385 1 239 3786
e-mail: edermic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, češki, engleski, talijanski
Termin konzultacija: četvrtak od 12 do 13 h (najava e-mailom)

Akademske kvalifikacije

 • - 2007: Doktorska disertacija
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Fenotipska i genotipska raznolikost sojeva fitopatogene bakterije Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. u Hrvatskoj
 • - 2002: Magistarski rad
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Identifikacija, prognoza i suzbijanje bakterijske paleži jabuka Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. u Hrvatskoj
 • - 1997: Diplomski rad
  Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
  Molekularna i biološka svojstva izolata virusa CMV iz korovnih biljaka neretvanske doline

Radno iskustvo

 • 1997 - 2018: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

 • Biljna patologija
 • Dijagnostika biljnih patogena
 • Molekularne metode u biljnoj patologiji
 • Bakteriologija/Virologija
 • Utjecak okolišnih faktora na genom prokariota
 • Fitofarmacija

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe COST u provedbi
Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Standardizacija molekularne dijagnostike uzročnika biljnih bolesti Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer's Income and Reduce Pesticide Use IPA završen
Biotehnološko formiranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu završen
Biotehnološko formuliranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu završen
Identifikacija fitopatogena molekularnim i drugim metodama MZOS završen

Publikacije

 • https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|%C4%90ermi%C4%87,%20Edyta%20(225544)|text|author

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/225544?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=en&user=QH6MuSQAAAAJ