Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak

Zavod za poljoprivrednu zoologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, prizemlje lijevo, soba br. 7
telefon: +385 1 239 3968
e-mail: tgotlin ( at ) agr.hr
Termin konzultacija: srijeda 10-12

Akademske kvalifikacije

 • 2001 - 2006: Doktorska disertacija
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Fauna i dinamika populacije lisnih uši (Hemiptera ; Aphidoidea) u Hrvatskoj
 • 1995 - 2001: Magistarski rad
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Istraživanje faune lisnih uši (Aphidina) u Hrvatskoj
 • 1991 - 1995: Diplomski rad
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Razvoj rezistentnosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata Say) u Hrvatskoj

Radno iskustvo

 • 1995 - 2017: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

 • Rezistentnost štetnika na insekticide
 • Integrirana zaštita uljane repice od štetnika
 • Fauna, dinamika i identifikacija lisnih uši
 • Funkcionalna bioraznolikost agroekosustava
 • Štetnici povrća i ukrasnog bilja
 • Urbano biovrtlarstvo

Usavršavanja

 • 07. 01. 2001. - 30. 11. -1.: University of Surrey Roehampton, Roehampton, Roehampton Lane, London SW 155 JP, UK (mješovito)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede u provedbi
Unaprjeđenja u tehnologiji uzgoja šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika Hrvatska zaklada za znanost završen
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer's Income and Reduce Pesticide Use IPA završen
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen
Nepesticidne mjere zaštite bilja Sveučilište u Zagrebu završen
Racionalizacija uporabe sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen
Integrirana zaštita uljane repice za proizvodnju biodizela od štetnika MZOS završen
Utvrđivanje prostorne distribucije gospodarski važnih štetnika primjenom GIS-a MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu - neki aspekti vrtlarenja i edukacijski program za različite dobne skupine Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Monitoring korisnih kukaca na SYN cvjetnom pojasu Suradnja s gospodarstvom završen
Uvođenje integrirane proizvodnje voća u Krapinsko-zagorsku županiju Suradnja s tijelima uprave završen
Implementacija cvijetnih pojaseva unutar tipičnih poljoprivrednih krajolika radi očuvanja bioraznolikosti VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u Hrvatskoj i novi pristip suzbijanju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Suzbijanje puževa u povrću primjenom parazitskih nematoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=210380