Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Tomislav Jemrić

prof. dr. sc. Tomislav Jemrić

Lokacija ureda: 1. paviljon 3. kat
telefon: +385 1 239 3612
e-mail: tjemric ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10-12h

Akademske kvalifikacije

 • 2001 - 2004: Doktorska disertacija
  Djelovanje toplinskog tretmana na kvalitetu ploda i pojavu površinskog scalda jabuke Granny Smith kod različitih rokova berbe, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 • 1995 - 2000: Magistarski rad
  Rast ploda trešnje i akumulacija ugljikohidrata, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 • 1989 - 1993: Diplomski rad
  Štetne grinje Panonychus ulmi i Tetranychus urticae u voćnjaku i stakleniku i mogućnosti njihovog suzbijanja, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Radno iskustvo

 • 2009 - 2013: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  izvanredni profesor
 • 2005 - 2009: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  docent
 • 2004 - 2005: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  viši asistent
 • 2000 - 2004: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  asistent
 • 1995 - 2000: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  mlađi asistent
 • 1993 - 1995: Veronika d.o.o.
  tehnolog u proizvodnji

Nastava

Znanstveni interesi

 • tretmani voća poslije berbe
 • fiziološke poremetnje voća poslije berbe
 • djelovanje čimbenika prioje berbe na čuvanje voća
 • kakvoća voća
 • nedestruktivne metode ocjenjivanja kakvoće voća
 • introdukcija manje poznatih voćnih vrsta

Usavršavanja

 • 01. 10. 1999. - 31. 01. 2000.: Agricultural Research Organisation, Volcani Centre, Department for Postharvest Science of Fresh Produce, Bet Dagan, Israel (znanstveno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production LIFE+ u provedbi
Održanje kakvoće breskve i nektarine poslije berbe toplinskim tretmanom potapanja u toplu vodu Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Optimizacija čuvanja breskve i nektarine tretmanima poslije berbe MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Jabučna vina kao čimbenik povećanja konkurentnosti proizvodnje jabuke na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/212970?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=Q7y2viwAAAAJ&hl=en

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2013 - 2017: Scientia Horticulturae / član uredništva
 • 2012 - 2017: Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) / član uredništva