Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Danijel Karolyi

prof. dr. sc. Danijel Karolyi

Zavod za opće stočarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, 1 kat - desno
telefon: +385 1 239 4013
e-mail: dkarolyi ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2003 - 2007: Doktorat
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Utjecaj genotipa na sastav masnih kiselina mišićnog i masnog tkiva svinja
 • 1998 - 2002: Magisterij
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Kakvoća buta švedskog landrasa u tehnologiji istarskog pršuta
 • 1990 - 1998: Diploma
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Pregled istraživanja hranidbe riba u Republici Hrvatskoj

Radno iskustvo

 • 1998 - 2017: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  1998-2003: mlađi asistent
  2003-2007: znanstveni novak (asistent)
  2007-2008: znanstveni novak (viši asistent)
  2008-2013: docent
  2013-2017: izvanredni profesor
  2018: redovni profesor

Nastava

Nastava izvan Agronomskog fakulteta

 • Opće stočarstvo (2006-2008)
  Veleučilište Marko Marulić u Kninu
 • Opće stočarstvo (2009-2015)
  Veleučilište Marko Marulić u Kninu

Znanstveni interesi

 • Čimbenici kvalitete trupova, mišićnog i masnog tkiva i mesnih proizvoda
 • Nutritivna i organoleptička svojstva mesa i mesnih proizvoda
 • Lokalne pasmine i njihovi proizvodni sustavi
 • Autohtoni mesni proizvodi
 • Stres i dobrobit životinja

Usavršavanja

 • 20. 11. 2017. - 22. 11. 2017.: Kmetijški inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija (znanstveno)
  COST IPEMA Training School "Harmonisation of methods in entire male and immunocastrate research"
 • 02. 05. 2017. - 05. 05. 2017.: SSICA - Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari, Parma, Italija (znanstveno)
  SSICA – Workshop “Knowledge & technology Transfer on Processing Techniques of Traditional Meat Products”
 • 22. 03. 2017. - 23. 03. 2017.: Regional Animal Welfare Centre (RAWC), Bled, Slovenija (stručno)
  Workshop - Regional approach to the implementation and enforcement of Reg. (EC) 1099/2009
 • 29. 06. 2006. - 04. 07. 2006.: University of Kaposvar, Kapošvar/Central Food Research Institute (Keki), Budimpešta, Mađarska (znanstveno)
 • 04. 05. 2006. - 12. 05. 2006.: Center de Tecnologia de la Carn, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA), Monells, Girona, Španjolska (znanstveno)
 • 27. 11. 2005. - 30. 11. 2005.: European Association for Animal Production (EAAP), Viterbo, Italija (znanstveno)
 • 05. 05. 2004. - 07. 05. 2004.: French National Institute for Agricultural Research (INRA), ENITIAA Formation Continue, Nantes,France (znanstveno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Innovative approaches in pork production with entire males COST u provedbi
Diversity of local big breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains Horizon 2020 u provedbi
Primjena inovativnih metoda u praćenju proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa tijekom proizvodnje pršuta Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Prostorne informacije u istraživanju domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Arheogenetika goveda u Hrvatskoj; ekstrakcija i priprema aDNA do sekvenciranja Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena korisnih mikrobnih populacija u integriranoj poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu završen
Procjena uzgojnih vrijednosti za svojstva kakvoće mesa Sveučilište u Zagrebu završen
Povijest poljoprivrede-prilozi za povijest gospodarstva Hrvatske MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Specifikacija za zaštitu mesa turopoljske svinje Plemenita opčina turopoljska u provedbi

Publikacije

 • Salajpal, Krešimir; Karolyi, Danijel; Luković, Zoran (2013)
  Sanitary Aspects of Outdoor Farming Systems, Acta argiculturae Slovenica, 102, 4; 109-117
  Karolyi, Danijel; Čubrić-Čurik, Vlatka; Salajpal, Krešimir; Đikić, Marija (2012)
  The Effect of Sex and Dgat1 Gene Polymorphism on Fat Deposition Traits in Simmental Beef Cattle // Acta veterinaria (Beograd), 62, 1; 91-100. doi:10.2298/AVB1201091K
  Karolyi, Danijel; Rimac, Damir; Salajpal, Krešimir; Kljak, Kristina; Štoković, Igor (2012) The influence of dietary linseed on alpha- linolenic acid and its longer-chain n–3 metabolites content in pork and back fat // Veterinarski Arhiv, 82, 4; 327-339
  Cerjak, Marija; Karolyi, Danijel; Kovačić, Damir (2011)
  Effect of information about pig breed on consumers' acceptability of dry sausage Journal of sensory studies, 26, 2; 128-134. doi:10.1111/j.1745-459X.2011.00329.x
  Karolyi, Danijel (2011)
  Fizikalno-kemijska, higijenska i organoleptička karakterizacija slavonskog kulena, Meso : prvi hrvatski časopis o mesu, XIII, 6; 423-429
  Krešimir, Salajpal; Đikić, Marija; Karolyi, Danijel; Željko, Sinjeri; Liker, Branko; Kostelić, Antun; Jurić, Ivan (2005)
  Blood serum metabolites and meat quality in crossbred pigs experiencing different lairage time, Italian journal of animal science, suppl. 3; 119-121

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/222706

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=xZ5toI4AAAAJ&hl=en

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2017 - 2017: Grad Velika Gorica
  Član Povjerenstva za praćenje stanja i uzgoja turopoljske svinje
 • 2017 - 2017: Hrvatska poljoprivredna agencija
  Član Povjerenstva za osposobljavanje klasifikatora za ocjenu goveđih, svinjskih i ovčjih trupova na liniji klanja
 • 2016 - 2017: Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Slavonija, Baranje i Zapadnog Srijema ("Fajferica")
  Član stručnog savjeta za provedbu Uzgojnog programa
 • 2016 - 2017: Časopis Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS)
  Znanstveni urednik animalnih znanosti
 • 2012 - 2017: Časopis Stočarstvo
  Član užeg uredničkog odbora
 • 2012 - 2017: European Association for Animal Production (EAAP)
  Član
 • 2012 - 2017: Slovenian Research Agency (SRA)
  Vanjski evaluator
 • 2011 - 2012: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Recenzent projekata
 • 2008 - 2017: Časopis Meso
  Član uređivačkog kolegija
 • 2008 - 2009: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
  Član Povjerenstva za izradu Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • 2003 - 2017: Udruga proizvođača drniškog pršuta
  Stručni suradnik; autor Specifikacije proizvoda za zaštitu naziva "Drniški pršut" Oznakom zemljopisnog podrijetla (OZP) na nacionalnoj i EU razini
 • 2002 - 2017: Udruga proizvođača slavonskog domaćeg kulena/kulina
  Stručni suradnik; autor Specifikacije proizvoda za zaštitu naziva "Slavonski kulen / Slavonski kulin" Oznakom zemljopisnog podrijetla (OZP) na nacionalnoj i EU razini