Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Snježana Kereša

prof. dr. sc. Snježana Kereša

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Lokacija ureda: 6. paviljon, 3. kat, soba 327
telefon: +385 1 239 3801
e-mail: skeresa ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 1998 - 2002: Doktor znanosti, područja biotehničkih znanosti
  Genetska transformacija duhana i krumpira analozima gena "squash" inhibitora tripsina za postizanje otpornosti na insekte
 • 1994 - 1997: Magistar biotehničkih znanosti, znanstveno polje agronomija, znanstvena grana genetika i oplemenjivanje bilja
  Kloniranje PFTI gena i dvanaest sintetskih CSTI varijanata
 • 1990 - 1994: Diplomirani inženjer agronomije-ratarstva
  Kalogeneza in vitro kultiviranih zrelih embrija kukuruza (Zea mays L.)

Radno iskustvo

 • 1994 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2014. redoviti profesor
  2009. izvanredni profesor
  2005. docent
  2002. viši asistent
  1998. asistent
  1995. mlađi asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Biljna biotehnologija
 • Mikropropagacija voćnih, povrtnih i ukrasnih vrsta
 • Genetička stabilnost mikropropagiranih biljaka
 • Somatska emriogeneza
 • Somaklonska varijabilnost za otpornost na abiotičke stresove

Usavršavanja

 • 16. 10. 2006. - 20. 10. 2006.: FAO i COMENIUS, Prag (Češka) (stručno)
  Radionica „Upotreba i menadžment biotehnologije u biljnoj proizvodnji-fokus na genetički modificirani kukuruz“
 • 12. 04. 2004. - 24. 04. 2004.: Sveučilište Hohenheim (nastavno)
  Boravak na Sveučilištu Hohenheim u okviru Tempus projekta "Reform of Agriculture Studies in Croatia (JEP 17108)"
 • 21. 03. 2004. - 26. 03. 2004.: Sveučilište u Beču (BOKU) (nastavno)
  Boravak na Sveučilištu Beču u okviru Tempus projekta "Reform of Agriculture Studies in Croatia (JEP 17108)"
 • 27. 03. 2000. - 31. 03. 2000.: International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, AREA Science Park, Trst (Italija) (stručno)
  . Radionica “Znanost i pravila u procjeni rizika transgeničnih organizama: studija slučaja“
 • 15. 06. 1998. - 15. 06. 1999.: Sveučilište u Udinama, DiSA (Italija) (znanstveno)
  Genetičke modifikacije duhana i krumpira za otpornost na kukce; istraživanje za doktorsku disertaciju; voditelj istraživanja Prof. S. Marchetti
 • 01. 08. 1996. - 28. 02. 1997.: Sveučilište u Udinama, DiSA (Italija) (znanstveno)
  Sinteza i kloniranje gena proteinaznih mini-inhibitora; istraživanje za magistarski rad; voditelj istraživanja Prof. S. Marchetti
 • 01. 06. 1996. - 31. 07. 1996.: Sveučilište u Trstu, BBCM (Italija) (znanstveno)
  Kloniranje sintetskih gena s aktivnošću inhibitora serin- i cistein proteaza

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Revitalizacija, selekcija i mikropropagacija poljoprivrednih kultura za održivi i ekološki uzgoj Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Evaluacija genotipova pšenice tolerantnih na sušu, molekularna karakterizacija virusa smokve i mikropropagacija aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Mikropropagacija kapara te poboljšanje genetske osnove pšenice i duhana Sveučilište u Zagrebu završen
Procjena prirodne i inducirane varijabilnosti kod poljoprivrednih i aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj genetske varijabilnosti pšenice na abiotski stres, epigenska varijabilnost među populacijama crvene djeteline i samaklonovima pšenice i mikropropagacija ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj germplazme pšenice (Triticum aestivum L.) otporne na sušu MZOS završen
Razvoj metoda mikrorazmnožavanja i uvođenje u hortikulturu endemičnih perunika MZSO završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji Suradnja s tijelima uprave završen
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadrskoj županiji Suradnja s tijelima uprave završen

Publikacije

 • Kereša S., Mihovilović Bošnjak A., Barić M., Habuš Jerčić I., Šarčević H., Biško A. (2012). Efficient axillary shoot proliferation and in vitro rooting of apple cv. "Topaz". Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 40(1): 113-118.
 • Mihovilović Bošnjak A., Kereša S., Habuš Jerčić I., Barić M. (2012).
  The effect of cytokinin type and explant orientation on axillary shoot proliferation and in vitro rooting of Gisela 5 cherry rootstock. Journal of Food Agriculture & Environment. 10 (3&4): 616-620.
 • Kereša S., Mihovilović A., Barić M., Židovec V., Skelin M. (2012). The micropropagation of chrysanthemums via axillary shoot proliferation and highly efficient plant regeneration by somatic embryogenesis. African journal of biotechnology 11 (22): 6027-6033.
 • Kereša S., Mihovilović Bošnjak A., Barić M., Habuš Jerčić I. (2011). Efficient plant regeneration of Begonia semperflorens and Begonia spp. from petiole and leaf explants. Journal of Food Agriculture & Environment 9(2): 240-244.
 • Kereša S., Mihovilović A., Ćurković-Perica M., Mitić B., Barić M., Vršek I., Marchetti S. (2009). In vitro regeneration of Croatian endemic species Iris adriatica Trinajstić ex Mitić. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 51(2): 7-12.
 • Kereša S., Barić M., Šarčević H., Habuš Jerčić I., Vujić V. (2008). Tolerance to drought stress of Croatian winter wheat genotypes at seedling stage. Cereal Research Communications 36 (Part 2 Suppl S): 1039-1042.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=207772

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=7WxUtWkAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2010 - 2012: Predsjednik Etičkog povjerenstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • 2008 - 2017: Član Vijeća za genetski modificirane organizme
 • 2008 - 2017: Član Radne grupe za priznavanje sorti strnih žitarica
 • 2006 - 2017: Član Fakultetskog vijeća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • 2006 - 2006: Član radne skupine za izradu provedbenih propisa temeljem Zakona o GMO (NN 70/05) iz područja namjernog uvođenja GMO-a u okoliš
 • 2002 - 2004: Član Upravnog odbora Hrvatskog genetičkog društva