Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Butorac

prof. dr. sc. Jasminka Butorac

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon 3 kat soba 319
telefon: +385 1 239 3632
e-mail: jbutorac ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda od 9 do 10 sati

Akademske kvalifikacije

 • 1994 - 1997: Doktorska disertacija
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Kvantitativna analiza nekih svojstava duhana tipa burley
 • 1992 - 1994: Magistarski rad
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Prinos i kvaliteta nekih genotipova duhana tipa burley u ovisnosti o važnijim subparametrima lista
 • 1986 - 1991: Diplomski rad
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Značenje plodoreda u uzgoju duhana

Radno iskustvo

 • 1999 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2016 - sada redoviti profesor u trajnom zvanju
  2009 - 2016 redoviti profesor
  2004 - 2009 izvanredni profesor
  2000 - 2004 docent
  1999 - 2000 viši asistent
 • 1991 - 1998: Duhanski institut Zagreb
  1997 - 1998 viši asistent
  1995 - 1997 asistent
  1991 - 1995 mlađi asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Tehnologija proizvodnje industrijskog bilja (duhan, lan, konoplja, uljana repica, šećerna repa)
 • Oplemenjivanje duhana

Usavršavanja

 • 28. 02. 2005. - 15. 03. 2005.: BOKU (Institute of Agronomy and Plant Breeding), Wien, Austria (nastavno)
  Tempus Project N° JEP_17108_2002
  Reform of agricultural Studies in Croatia

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Prinos i kvaliteta zrna i žetvenih ostataka uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Evaluacija i rajonizacija sorata šećerne repe u R. Hrvatskoj MOZS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave u provedbi

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Andrassy, Maja; Brunšek, Ružica; Butorac, Jasminka
  Flax – does it has a future? // Annual of the Croatian Academy of Engineering, 22 (2016) 221-239
 • Brčić, Marina; Pospišil, Milan; Pospišil, Ana; Butorac, Jasminka; Škevin, Dubravka; Obranović, Marko
  The agronomic traits of foreign cultivars and domestic populations of oilseed poppy // Poljoprivreda, 22 (2016), 2; 23-28. doi:10.18047/poljo.22.2.4
 • Butorac, Jasminka; Brunšek, Ružica; Augustinović, Zvjezdana; Pospišil, Milan; Andrassy, Maja
  The influence of nitrogen on the agronomic traits of fibre flax cultivars // Romanian Agricultural Research, 1 (2014), 31; 1-7
 • Brunšek, Ružica; Andrassy, Maja; Butorac, Jasminka
  Revitalizacija lana u Hrvatskoj // Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, 63 (2014), 1-2; 49-58
 • Gršić, Kristina; Butorac Jasminka; Čavlek, Miroslav
  Effects of Topping Height, Maturity and Cultivar on the Yield and Chemical Characteristics of Flue-cured Tobacco. // Agriculturae Conspectus Scientificus, 79 (2014), 3; 167-173
 • Pospišil, Milan; Pospišil, Ana; Butorac, Jasminka; Mustapić, Zvonko; Galović, Stjepan
  Influence of sowing density and fungicide application on rapeseed yield and yield components // Cereal research communications, 36 (2008)

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/189662?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=XxWh5IsAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2017 - 2021: Sveučilište u Zagrebu
  Član Vijeća biotehničkog područja
 • 2017 - 2021: Agencija za znanost i visoko obrazovanje
  Član Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti – polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma
 • 2013 - 2021: Sveučilište u Zagrebu
  Član Povjerenstva za potvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biotehničkog područja
 • 2013: Ministarstvo poljoprivrede
  Član Povjerenstva za biljne genetske resurse Radne skupine za industrijsko bilje
 • 2012 - 2015: Agriculturae Conspectus Scientificus
  Član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa
 • 2012: Ministarstvo poljoprivrede
  Član Stručnog savjeta za praćenje stanja u proizvodnji i preradi duhana
 • 2010: Tutun/Tobacco
  Član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa
 • 2010: Ministarstvo poljoprivrede
  Predsjednica Radne grupe za priznavanje industrijskog bilja