Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Stjepan Sito

izv. prof. dr. sc. Stjepan Sito

Zavod za mehanizaciju poljoprivrede
Lokacija ureda: 4. paviljon, prizemlje, broj sobe 027
telefon: +385 1 239 3716
e-mail: ssito ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, njemački, engleski
Termin konzultacija: utorak 10-12

Akademske kvalifikacije

 • 1995 - 1999: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Doktoraska disertacija
  Mehanizirano ubiranje i dorada sjemenki buće
 • 1989 - 1994: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Magistarski rad
  Utjecaj uvjeta sušenja na neka fizikalna svojstva zrna kukuruza
 • 1984 - 1989: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Diplomski rad
  Usporedni prikaz energetske bilance klasične i modificirane sušare za sjemenski kukuruz

Radno iskustvo

 • 2012 - : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  izvanredni profesor
 • 2003 - 2012: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  docent
 • 1996 - 2003: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  viši asistent
 • 1992 - 1996: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  asistent
 • 1990 - : University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Nastava

Nastava izvan Agronomskog fakulteta

 • Tehnika u hortikulturnoj proizvdnji
  Međusveučilišni studij u Splitu
 • Poljoprivredna tehnika u uvjetima krša
  Stručni studij - Poljoprivreda krša - Biljna proizvodnja, Veleučilište „Marko Marulić“ Knin

Znanstveni interesi

 • Precizna poljoprivreda u hortikulturnoj proizvodnji
 • Primjena strojeva za aplikaciju pesticida i gnojidbu u hortikulturnoj proizvodnji
 • Radni učinci i utrošci energije kod strojeva za održavanje tla u trajnim nasadima
 • Strojna berba voća i grožđa
 • Strojna berba povrća, ljekovitog i zaćinskog bilja
 • Strojevi i oprema u podrumarstvu

Usavršavanja

 • 15. 07. 2002. - 15. 08. 2002.: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca (znanstveno)
 • 20. 01. 2002. - 15. 02. 2002.: College of Nyiregyhaza, Faculty of Engineering an Agriculture, Nyiregyhaza (stručno)
 • 18. 12. 2001. - 15. 01. 2002.: Faculty of Food Science, Budapest (znanstveno)
 • 15. 11. 2001. - 15. 12. 2001.: Szent Istvan University of Agricultural Sciences, Gödöllö (znanstveno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu završen
Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije Sveučilište u Zagrebu završen
Reduciran način održavanja plodnosti tla u nasadu šljive i jabuke MZO završen
Korištenje granjevine i rozgve iz trajnih nasada kao energija za sušenje voća MZO završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Tehnika uzgoja i ubiranja jagodastog voća VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Uvođenje nove tehnike sušenja za proizvodnju čipsa od jabuke VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

 • Bilandžija, N., Jurišić, V., Voća, N., Leto, J., Matin, A., Sito, S., Krička, T. (2017) Combustion properties of Miscanthus x giganteus biomass – optimization of harvest time. // Journal of the energy institute. 90 (4); 528-533.
 • Bilandžija, N., Fabijanić, G., Sito S., Kiš, D. (2017) Effect of precision drill forward speed on in-Row seed spacing accuracy of red beet. // Tehnički vjesnik. 24 , 3; 963-966.
 • Jatoi, Mushtaque A., Jemrić, T., Sito, S. (2017) Mechanized pre & post-harvest practices of berry crops cultivation. // Glasnik zaštite bilja. 40 (4); 94-104.
 • Sito, S., Bilandžija, N., Očić, V., Karoglan, M., Brkić, R., Škvorc, M. (2016) Eksplatatacijske značajke različitih kombajna za berbu grožđa. // Agronomski glasnik. 78 (1); 41-50.
 • Sito, S., Bilandžija, N., Šket, B., Hrvojčec, H., Kraljević, A., Ivandija, M. (2016) Utrošak goriva i učinak strojeva u njezi trajnih nasada // Proceedings of the 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture, Opatija, 512-516.
 • Sito, S., Kovačić, F., Krznarić, K., Bilandžija, N., Džaja, V., Šket, B., Grubor, M. (2016) Primjena bespilotnih sustava u hortikulturnoj proizvodnji // Proceedings of the 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture, Opatija, 507-511.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=174244

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?view_op=list_works&hl=en&user=IHqpULkAAAAJ&gmla=AJsN-F4rDy8R4B1Y60D1LFv3y6-5TmftuV92QuRRXgaXvhwVD31FU-BeeswD_5HFVJB_YJtLJLnI0JGvaHWh4Vnq_JmDE5QJifHiULOJNUz7Ny3_zYBQ-EQ

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2017: Agritechnica, Hannover
 • 2017: SIMA - SIMAGENA 2017, International Agribusiness Show, Paris
 • 2017: Agromehanika, Kranj
 • 2017: Šolski centar Šentjur, Šentjur
 • 2016: Antonio Carraro, Padova
 • 2016: Kmetijski Inštitut Slovenije, Ljubljana
 • 2016: AGRA, Gornja Ragona
 • 2016: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor
 • 2015: Agritechnica, Hannover
 • 2015: John Deere, Manheim,
 • 2015: John Deere, Bruchsal
 • 2013: stručni urednik časopisa "Glasnik zaštite bilja
 • 2007: Intervitis-interfructa Messe, Stuttgart
 • 2006: Član Europskog društva za poljoprivrednu tehniku (EurAgEng)
 • 2004: Intervitis-interfructa Messe, Stuttgart