Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Sandra Voća

prof. dr. sc. Sandra Voća

Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport
Lokacija ureda: 1. paviljon, 1. kat, broj sobe 009
telefon: +385 1 239 3843
e-mail: svoca ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 12 - 14

Akademske kvalifikacije

 • 1991 - 1996: Diplomski rad
  Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Naslov: Nitrifikacija i denitrifikacija amonijakalnog dušika u otpadnoj vodi iz proizvodnje koksa pomoću mješovite bakterijske kulture;
 • - 2007: Doktorski rad
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Naslov: Kvaliteta ploda sorata jagode (Fragaria x ananassa duch.) u različitim rokovima berbe;
 • - 2003: Magistarski rad
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Naslov: Održivost kakvoće brokule (Brassica oleracea var. Italica) tijekom skladištenja u polietilenskom filmu

Radno iskustvo

 • 1998 - : Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  (1998.-2008. asistent; 2008.-2012. docent; 2012.- 2017. izvanredni profesor; 2017 - danas redoviti profesor)
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport

Nastava

Znanstveni interesi

 • ◾Tehnološki procesi prerade voća i povrća
 • ◾Nutritivna kvaliteta voća, povrća i njihovih prerađevina
 • ◾Nutritivna kvaliteta plodovitog i suptropskog povrća i voća
 • ◾Neinvazivne metode prerade prehrambenih proizvoda
 • ◾Bioaktivne komponente plodova voća i povrća

Usavršavanja

 • 01. 06. 2010. - 30. 06. 2010.: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad (nastavno)
  CEEPUS program – Novi Sad; Poljoprivredni fakultet

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Bioaktivni spojevi češnjaka iz ekološkog i konvencionalnog uzgoja Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Antioksidacijski potencijal praha aronije Sveučilište u Zagrebu završen
Bioaktivni spojevi i antioksidacijski potencijal bosiljka s tla i plutajućeg hidropona Sveučilište u Zagrebu završen
Dorada i prerada tržišno neprihvatljivog voća i povrća i njihova primjena u hrani životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Bioraznolikost populacija samoniklog voća u Hrvatskoj MZOS završen
Nutritivna vrijednost plodovitog i suptropskog povrća MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Suvremene tehnologije sušenja šljive uz uštedu energije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
AGRofood sustainable gOalS Erasmus+ u provedbi
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Šic Žlabur, J., Voća, S., Dobričević, N., Pliestić, S., Galić, A., Boričević, A., Borić, N. (2016). Ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds from lemon balm and peppermint leaves. International Agrophysics, 30(1):95-104.
  Šic Žlabur, J., Voća, S., Dobričević, N., Brnčić, M., Dujmić, F., Rimac Brnčić, S. (2015). Optimization of ultrasound assisted extraction of functional ingredients from Stevia rebaudiana Bertoni leaves. International Agrophysics, 29(2):231-237
  Voća, S., Šic Žlabur, J., Dobričević, N., Jakobek, L., Šeruga, M., Galić, A., Pliestić, S. (2014). Variation in the Bioactive Compound Content at Three Ripening Stages of Strawberry Fruit. Molecules, 19: 10370-10385.
  Dujmović Purgar, D.; Duralija, B.; Voća, S.; Vokurka, A.; Ercisli, S. (2012). A comparison of fruit chemical characteristics of two wild grown Rubus species from different locations of Croatia. Molecules. 17, 9; 10390-10398
  Jakobek, L.; Šeruga, M.; Voća, S.; Šindrak, Z.; Dobričević, N. (2009): Flavonol and Phenolic Acid Composition of Sweet Cherries (cv. Lapins) Produced on Six Different Vegetative Rootstocks; Scientia Horticulturae.; Vol.123, No.1; 23-28.
  Voća, S.; Dobričević, N.; Družić, J.; Duralija, B.; Skendrović Babojelić, M.; Dermišek, D.; Čmelik, Z. (2009): The change of fruit quality parameters in day-neutral strawberries cv. Diamante grown out of season, International Journal of Food Science and Nutrition, Vol. 60, No. 3, 248-254.

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220300

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2014: Voditeljica prediplomskog studija Poljoprivred
 • 2014: Član Povjerenstva za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ Ministarstvo poljoprivrede
 • 2012: Član uređivačkog odbora časopisa ACS
 • 2011: Član Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcije za preradu poljoprivrednih proizvoda i biotehnologiju HAZU
 • 2000 - 2000: ◾Tehnički urednik zbornika radova s Međunarodnog i Hrvatskog kongresa tehnologa za posliježetvenu tehnologiju "Zrnko"
 • 1998 - 1998: ◾Član Organizacijskog i Znanstvenog odbora kongresa za posliježetvenu tehnologiju i biogoriva, Zagreb