Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec

izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec

Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu
Lokacija ureda: IV paviljon
telefon: +385 1 239 3705
e-mail: vzidovec ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijedom od 11 do 12

Nastava

Znanstveni interesi

  • tradicijski vrtovi
  • ukrasno bilje u interijerima
  • ukrasna vrijednost samoniklog bilja
  • introdukcija biljnih vrsta u ukrasnu hortikulturu

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Primjena WinFOLIA TM sustava u morfološkoj karakterizaciji listova voćnih i ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Biotehnološko formuliranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj metoda mikrorazmnožavanja i uvođenje u hortikulturu endemičnih perunika MZSO završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=228843

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=Q2xZ8BIAAAAJ&hl=hr