Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Klara Barić

izv. prof. dr. sc. Klara Barić

Zavod za herbologiju
Lokacija ureda: 5. paviljon, 3 kat, br. sobe 058
telefon: +385 1 239 3776
e-mail: kbaric ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski

Akademske kvalifikacije

 • 1992 - 2000: magistarski rad
  Djelotvornost fungicida na na Fusarium spp. na klasu pšenice i utjecaj na prinos pšenice. Mentor: dr. sc. Bogdan Cvjetković, prof. emerit
 • 1978 - 1985: diplomski rad
  Proizvodnja duhana tipa Virđinija. Mentor: prof. dr. sc. Andrija Kristek
 • - 2008: doktorski rad
  Osjetljivost nekih roditeljskih komponenata i Bc hibrida kukuruza (Zea mays L.) na herbicid nikosulfuron, mentor: prof. dr. sc. Boris Varga

Radno iskustvo

 • 1998 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2016- izv. prof. dr. sc.
  2009 - 2016: doc. dr. sc.
  2008 - 2009: viši asistent
  2006 - 2008: asistent
  1998 - 2006.: stručni suradnik
 • 1997 - 1998: Herbos d.d.
  prodaja i promidžba sredstava za zaštitu bilja
 • 1985 - 1996: Kutjevo d.d.
  referent zaštite bilja

Nastava

Znanstveni interesi

 • integrirana i ekološki prihvatljiva primjena herbicida
 • suzbijanje korova u povrću i malim kulturama
 • ponašanje herbicida u okolišu
 • biologija i ekologija korova
 • nekemijske mjere suzbijanja korova

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Razvoj biotest metode za utvrđivanje osjetljivosti biljaka na rezidue herbicida Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede u provedbi
Razvoj biotest metode za utvrđivanje rezidua i ispiranja herbicida u tlu Sveučilište u Zagrebu završen
Biološki parametri nicanja korova za evaluaciju transfera modela Alertinf iz Italije u Hrvatsku Sveučilište u Zagrebu završen
Ekološki prihvatljiva zaštita od korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje MZOS završen
Prag odluke za presijavanje kukuruza MZOS završen
Uloga višekratne primjene smanjenih dozacija herbicida u integriranoj zaštiti kukuruza od korova MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Istraživanje herbicidnih programa za suzbijanje korova u šećernoj repi tvrtke Sladorana Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvtke Bayer u pšenici Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida ALISTER NEW, ATLANTIS STAR i MRB+DFF+FFA trvtke Bayer u pšenici Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvrtke Bayer u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvrtke Bayer u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje selektivnosti herbicida tvrtke Bayer u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • 1. Stjepanović, B., Svečnjak, Z., Hrga, I., Večenaj, A., Šćepanović, M., Barić, K. (2015). Seasonal variation of airborne ragweed (Ambrosia artemisiifolia L) pollen in Zagreb, Croatia. Aerobiologia, 31, 4: 525-535
  2. Stipicević S., Glzina N., Udiković-Kolić N., Jurina T., Mendas G., Dvoršćak M., Petric I., Barić K., Drevenkar V. (2015). Distribution of terbuthylazine and atrazine residues in crop-cultivated soil: The effect of herbicide application rate on herbicide persistence. Geoderma, Vol. 259: 300-309
  3. Šćepanović, M., Šoštarčić, V., Masin, Ro., Barić, K. (2016). Modeli prognoze dinamike nicanja i bio-ekonomični modeli kao pomoć u integriranom suzbijanju korova. Glasilo biljne zaštite. 16, 4:397–409.
  4. Ostojić, Z., Barić, K., Šćepanović, M. (2015). Načela integrirane zaštite jagoda od korova. Glasilo biljne zaštite. 15, 5: 386-392.
  5. Šoštarčić, V., Šćepanović, M., Barić, K. (2015). Učinak reduciranih doza topramezona u kombinaciji s adjuvantima na korovne vrste Chenopodium album (L) i Echinochloa crus-galli (L) u usjevu kukuruza. Glasilo biljne zaštite. 15, 4: 255-263.
  6. Cvjetković, B., Bažok, R., Igrc Barčić, J., Barić, K., Ostojić, Z., Mrnjavčić, A. (2013). Plant Protection Newsletter. Overview of pesticides in Croatia in 2013.//Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za 2013. godinu. Glasilo biljne zaštite, XIII, 1-2.

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278905

Google Scholar: http://google.scholar.hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2014: Fragmenta phytomedica
  Glavni urednik znanstvenog časopisa Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ)