Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Lucijano Jakšić, dipl.ing.

Datum održavanja:

Pristup "odozdo prema gore" u određivanju prioritetnih ciljeva razvojnih programa u vinogradarstvu i vinarstvu Hrvatske

04. veljača 2015. :: 13:00 sati :: Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  1. Prof.dr. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  2. Prof.dr.sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet,
  3. Doc.dr. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  4. Prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  5. Dr.sc. Jerko Markovina

Predloženi mentor:

  • doc. dr. sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.