Info

Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 1, 1. kat
Fax: +385 1 239 3627

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Diana Štefanek, tajnica zavoda+385 01 239 3813dstefanek

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Tajana Krička, predstojnica zavoda
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3818tkricka
prof. dr. sc. Nadica Dobričević
Redoviti profesor
+385 01 239 3997ndobricevic
prof. dr. sc. Stjepan Pliestić
Redoviti profesor
+385 01 239 3840spliestic
prof. dr. sc. Neven Voća
Redoviti profesor
+385 01 239 3698nvoca
prof. dr. sc. Sandra Voća
Redoviti profesor
+385 01 239 3843svoca
doc. dr. sc. Ante Galić
Docent
+385 01 239 3683agalic
doc. dr. sc. Vanja Jurišić
Docent
+385 01 239 3619vjurisic
doc. dr. sc. Ana Matin
Docent
+385 01 239 3625amatin
doc. dr. sc. Jana Šic Žlabur
Docent
+385 239 3683jszlabur
Mislav Kontek, mag. ing. agr.
Doktorand
+385 1 239 3736mkontek
Anamarija Peter, mag. ing. agr.
Doktorand
+385 1 239 3736apeter

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Mateja Grubor, mag. ing. agr.
Stručni suradnik
mgrubor
Martina Krilčić
Tehnički suradnik
+385 01 239 3813

Usluge i proizvodi

Ispitivanje i umjeravanje vlagomjera za žitarice i uljarice

prof. dr. sc. Stjepan Pliestić

Pokušališta i laboratoriji

Laboratorij Zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport

Laboratorij za umjeravanjenje vlagomjera za žitarice i uljarice

Povijest zavoda

Zavod je osnovan godine 1920. pod imenom Zavod za gospodarsko-kemijsku tehnologiju u okviru prvih zavoda i kabineta tadašnjeg novoutemeljenog Gospodarsko-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Od osnutka do danas Zavod neprekidno sudjeluje u nastavi, istraživačkom radu i suradnji s privredom. U razdoblju od 1920. do 1955. godine Zavod je jedina institucija na ovim prostorima koja se bavi znanstvenim i stručnim problemima tehnologije poljoprivrednih proizvoda. U prvim godinama djelovanja (1920-1946) prof. dr. Koudelka, prof. dr. Fišer i prof. dr. Šemper daju znatan doprinos u tehnologiji proizvodnje alkohola i octa te proizvodnji pivarskog i alkoholnog slada. Djelatinci Zavoda od g. 1946. do 1985. nastavljaju dotadašnji istraživački rad i proširuju ga na područja skladištenja i konzerviranja voća i povrća. Dio te djelatnosti odnosi se na istraživanja optimalnog iskorištenja sekundarnih proizvoda od voća i povrća dobivenih u industrijskoj preradi. Od 1985. godine istraživački rad, uz dosadašnja koja vodi prof. dr. Vešnik, Zavod je proširen i na probleme dorade i skladištenja zrnatih ratarskih proizvoda i tehnologiju proizvodnje krmnih smjesa s prof. dr. Katićem na čelu. Zavod na tom području intenzivno surađuje s privredom, posebno na razvoju tehnologije sušenja i sušara za žitarice i industrijske proizvodnje krmnih smjesa. Iz područja znanstvenog rada Zavoda prijavljena su tri patentna zahtjeva. U tehnologiju sušenja kukuruza dr. Katić uvodi dvofazno sušenje koje je zbog svojih prednosti prihvaćeno od privrede i uvedeno u praksu kod nas i u Europi.