Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljen je priručnik "Osnove ukrasne hortikulture u obrazovanju i terapiji"

autori:

  • izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
  • doc. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
  • Daniel Šarić, mag. soc.

urednici:

  • doc. dr. sc. Miroslav Poje
  • Hrvoje Grajner, mag. ing. agr.

Priručnik je prvenstveno namijenjen kao dopuna edukaciji koja se provodila u sklopu IPA projekta "Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi" te u nastavi preddiplomskih i diplomskih studija Agronomskog fakulteta, a napisan je u sklopu Europskog projekta koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.