Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izbori za Studentski zbor

Na temelju članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007), rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 17. veljače 2015. Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova sastavnica, koji će se održati 25. i 26. ožujka 2015.

Na Agronomskom fakultetu studentski izbori će se održati 25. i 26. ožujka od 8h - 20h u prostorijama Maloj Vijećnici (Dekanat) 6. paviljon

Obrazac za kandidaturu

www.unizg.hr

SZZG