Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Campbell Scientific Workshop

Datum održavanja: -

Campbell Scientific Workshop :: 24. – 27. ožujka 2015. godine

Voditelji radionice:
Sasha Ivans, PhD, Campbell Scientific Inc., Logan, UT, USA
Sinisha Ivans, PhD, Campbell Scientific Inc., Logan, UT, USA

Vrijeme održavanja radionice koja je tematski podijeljena u dva dijela:
24. – 25.03.2015. - CR1000/Loggernet Training
26. – 27.03.2015. - Campbell Scientific in Micrometeorological Applications

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, Zagreb, VI paviljon, velika vijećnica

Opis radionice:

Campbell Scientific u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomskim fakultetom organizira Campbell Scientific znanstvenu radionicu za regiju Jugoistočne Europe!

Radionica je namijenjena stručnjacima, profesorima, diplomskim i poslijediplomskim studentima koje zanima oprema, senzori i mjerni sustavi Campbell Scientific koji se mogu upotrijebiti u različitim aplikacijama.

Dugogodišnje iskustvo omogućilo je korporaciji Cambpell Scientific razviti vrlo funkcionalne, dugovječne "datalogere" koji su u upotrebi u cijelom svijetu u svrhu istraživanja klime, okoliša i ostalih raznih aplikacija. Kroz godine tvrtka Campbell Scientific izgradila je svoje mjesto i na tržištu senzora koji mogu mjeriti gotovo sve sfere ljudskog djelovanja. Uz senzore tvrtka je uspješno razvila stabilne sustave komunikacija i pohranjivanja znanstvenih podataka u terenskim uvjetima.

Radni jezik radionice je hrvatski, a materijali i prezentacije će biti dostupni na engleskom jeziku.

Maksimalan broj sudionika: 30

Sudjelovanje je besplatno. Tijekom 4 dana radionice bit će osigurane pauze za kavu. Ručak nije osiguran od strane organizatora.

Radionica je organizirana od strane Zavoda za melioracije i Ureda za međunarodne odnose.

Program (.pdf)

Prijavni obrazac / Application form

Campbell Scientific Workshop :: 24 – 27 March 2015

Instructors:
Sasha Ivans, PhD, Campbell Scientific Inc., Logan, UT, USA
Sinisha Ivans, PhD, Campbell Scientific Inc., Logan, UT, USA

Workshop schedule that will be divided into two sessions:
24. – 25.03.2015 - CR1000/Loggernet Training
26. – 27.03.2015 - Campbell Scientific in Micrometeorological Applications

Workshop place:
University of Zagreb Faculty of Agriculture, Svetošimunska 25, Zagreb, Pavilion VI, Hall

Workshop summary:

Campbell Scientific in cooperation with University of Zagreb Faculty of Agriculture is pleased to announce a 4-day Campbell Scientific Workshop for the region of Southeast Europe!

We would like to invite to this Workshop all professionals, colleague professors, as well as graduate and PhD students that are interested in our equipment and measuring possibilities in broad applications that our products offer.

Building on decades of experience, Campbell Scientific has developed increasingly powerful dataloggers that have achieved worldwide use in environmental, research, and industrial markets for diverse applications. Over the years, Campbell Scientific has also established itself as a reputable manufacturer of numerous related product lines for the measurement field, including a wide variety of sensors, as well as devices for the collection, storage, communication, and retrieval of data.

Workshop will be held in Croatian language with presentation slides in English.

Maximum occupancy: 30

Participation is free of charge. Coffee breaks will be provided during 4 days of the workshop. Lunch is not provided by the organizer.

The Workshop is organized by the Department of Soil Amelioration and International Relations Office.