Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu sredstava za poticanje prijave međunarodnih projekata za 2015.

Natječaj za dodjelu sredstava za poticanje prijave međunarodnih projekata za 2015. godinu

Odobravaju se sredstva za pokretanje znanstveno-istraživačkih, nastavnih i strukturnih projekata, odnosno u svrhu izrade projektnog prijedloga u sljedećim aktivnostima:

Sudjelovanje djelatnika AFZ-a na sastancima projektnih konzorcija

Potrebna dokumentacija za prijavu na Natječaj:

Organizacija sastanka projektnog konzorcija na AFZ-u

Potrebna dokumentacija za prijavu na Natječaj:

  • Ispunjen prijavni obrazac MP_2_2015;
  • CV inozemnog/ih partnera.

Upute i kriteriji

Sredstva se odobravaju uvjetno, odnosno projektni prijedlog mora biti prijavljen na predviđeni poziv te prijavljen u evidenciji međunarodne suradnje u UMO. Po projektnom prijedlogu financirat će se samo jedna aktivnost.

Prijaviti se mogu djelatnici koji zadovoljavaju minimalan kriterij stupnja obrazovanja doktora znanosti.

Rokovi za prijavu:

  • 30. lipanj 2015. godine (obuhvaćaju aktivnosti u razdoblju od 1.1. do 30.6.)
  • 31. prosinac 2015. godine (obuhvaćaju aktivnosti u razdoblju od 1.7. do 31.12.)

Predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn po roku s napomenom da Odbor zadržava pravo uvećanja predviđenog iznosa, a usklađeno s financijskim stanjem.

Prijave s potpunom dokumentacijom potrebno je dostaviti u Ured za međunarodne odnose. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Dodatne informacije: Ured za međunarodne odnose, tel: 01 239 3611 / 4043, e-mail: umo@agr.hr