Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Javna prezentacija rezultata i završenih aktivnosti TEMPUS projekta LifeADA

"Lifelong learning for sustainable agricultire in Alps-Danube-Adriatic region - LifeADA"

Projekt je financiran od strane Europske unije.

01. travnja 2015. :: 13:00 ::  velika vijećnica

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je projekta „Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic region“. Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Renata Bažok, Ivona Filipović, dipl. ing. i prof. dr. sc. Marija Cerjak predstavit će rezultate postignute u dosadašnjim projektnim aktivnostima te održati kratko izlaganje o potrebama i potencijalima Agronomskog fakulteta za cjeloživotnim učenjem u području poljoprivrede.

Mrežna stranica projekta: http://lifeada.sistemi.hr/

Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/LifeADA