Info

Zavod za sjemenarstvo

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 2, 3. kat

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, predstojnica zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 3622kcarovic
prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3935zsatovic
doc. dr. sc. Martina Grdiša
Docent
+385 01 239 3623mgrdisa
Filip Varga, mag. ing. biol.
Asistent
+385 01 2393 845fvarga
Ana Nimac, mag. ing. agr.
Doktorand
+385 1 239 3789animac
Ante Turudić, dipl. ing.
Doktorand
aturudic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Dario Gazić, mag. ing. agr.
Stručni suradnik
+385 1 239 4053dgazic
Monika Vidak, mag. ing. agr.
Stručni suradnik
+385 01 239 3694mvidak
Boris Župan
Tehnički suradnik
+385 01 239 3617bzupan
Maja Župan Pour
Tehnički suradnik
+385 01 239 4026mzupan
Hrvoje Karažija, dipl. iur.
Administrativni zaposlenik
+385 1 239 4053hkarazija
Anto Grebenar
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3617agrebenar

Pokušališta i laboratoriji

Pokušalište Zavoda za sjemenarstvo, Maksimir

Pokušalište Zavoda za sjemenarstvo, Maksimir ima površinu od 2.5 ha koja služi za regeneraciju, održavanje i sjemensku proizvodnju većinom mahunarki te ljekovitog i aromatičnog bilja.
doc. dr. sc. Martina Grdiša

Pokušalište Ljekovitog i aromatičnog bilja Zavoda za sjemenarstvo, Maksimir

Pokušalište Ljekovitog i aromatičnog bilja Zavoda za sjemenarstvo, Maksimir ima površinu od 0.5 ha koja služi za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja
doc. dr. sc. Martina Grdiša

Kolekcija ljekovitog i aromatičnog bilja

Skladište sjemena Radne skupine za ljekovito i aromatično bilje, u okviru Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj, se sastoji od hladne komore veličine 75 m3 i radnog prostora od 20 m2 za srednjeročno čuvanje sjemena na 4°C.
prof. dr. sc. Zlatko Šatović

Povijest zavoda

Zavod za sjemenarstvo osnovan je 1998. godine.