Info

Zavod za specijalno stočarstvo

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 2, 2. kat
Fax: +385 1 239 3901

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Marija Gadža, dipl. ing., tajnica zavoda+385 01 239 3809mgadza

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić, predstojnik zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 4015mkonjacic
prof. dr. sc. Vesna Pavić
Professor emeritus
+385 01 239 3851vpavic2
prof. dr. sc. Ante Ivanković
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3991aivankovic
prof. dr. sc. Boro Mioč
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3867bmioc
izv. prof. dr. sc. Ivica Kos
Izvanredni profesor
+385 01 239 4005ikos
izv. prof. dr. sc. Zoran Luković
Izvanredni profesor
+385 01 239 3645lukovic
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
Izvanredni profesor
+385 01 239 4036ivnucec
doc. dr. sc. Ana Kaić
Docent
+385 01 239 3650akaic
doc. dr. sc. Ante Kasap
Docent
+385 01 239 3950akasap
dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković
Docent
+385 01 239 4018nkelava
doc. dr. sc. Zvonimir Prpić
Docent
+385 01 239 4035zprpic
doc. dr. sc. Jelena Ramljak
Docent
+385 01 239 3989jramljak
doc. dr. sc. Ivan Širić
Docent
+385 01 239 3899isiric
doc. dr. sc. Dubravko Škorput
Docent
+385 01 239 3651dskorput
dr. sc. Valentino Držaić
Asistent
+385 01 239 3900vdrzaic
Mateja Pećina, mag. ing. agr.
Asistent
+385 1 239 3898matejapecina

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Kristina Židovec
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3809

Povijest zavoda

Temeljna djelatnost Zavoda je nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području znanstvene grane stočarstvo. U Zavodu se, uz osnovnu djelatnost, edukacije studenata preddiplomskih, diplomskih, specijalističkih i poslijediplomskog doktorskog studija, odvija i bogata znanstvena i stručna aktivnost iz područja uzgoja domaćih životinja, zaštite i očuvanja izvornih pasmina, tehnologije proizvodnje mesa, mlijeka, vune, gljivarstva, te proizvodnje polutrajnih i trajnih mesnih proizvoda.

Opsežna i bogata stručna djelatnost (savjetovanja, seminari, predavanja i dr.) usmjerena je ka unapređenju svekolike stočarske proizvodnje, standardizaciji, prepoznatljivosti i zaštiti izvornih proizvoda (istarski pršut, meso istarskog podolca, paška i dalmatinska janjetina i dr.). U tu svrhu vrlo je važan Laboratorij za genetičku identifikaciju domaćih životinja. Kroz više od 20 projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja RH, regionalne zajednice i gospodarskih subjekata obavljena su i obavljaju se brojna znanstvena i stručna istraživanja s ciljem unapređenja različitih grana stočarstva, kao i cjelokupnog stočarstva u Republici Hrvatskoj.

Djelatnici Zavoda aktivno sudjeluju na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Članovi su Savjeta uzgojnih programa i članovi Povjerenstava za ocjenu stoke na različitim izložbama i sajmovima te različitih domaćih i inozemnih društava, Uređivačkih odbora znanstvenih i stručnih časopisa, a djelatnik zavoda Nacionalni je koordinator  Republike Hrvatske pri FAO-u za očuvanje animalnih genetskih resursa.

U Zavodu je zaposleno ukupno 17 djelatnika od kojih je 13 u znanstveno-nastavnom zvanju:  prof. dr. sc.Vesna Pavić, prof. dr. sc. Boro Mioč, prof. dr. sc. Ante Ivanković, prof. dr. sc. Zoran Luković, doc. dr. sc. Miljenko Konjačić , doc. dr. sc. Jelena Ramljak, doc. dr. sc.Ivica Kos, doc. dr. sc. Ivan Vnučec, doc. dr. sc. Zvonimir Prpić, doc. dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković, doc. dr. sc. Ana Kaić, doc. dr. sc Dubravko Škorput i doc. dr. sc Ivan Širić, viši asistent dr.sc. Ante Kasap te asistent Valentino Držaić, mag.ing.agr. Administrativno, laboratorijsko, tehničko i pomoćno osoblje čine Marija Gadža i Kristina Židovec.