Info

Zavod za voćarstvo

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 1, 3. kat
Fax: +385 1 239 3630

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Mara Batinić, tajnica zavoda+385 01 239 3812mbatinic

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić, predstojnica zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 4070mskendrovic
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3612tjemric
izv. prof. dr. sc. Đani Benčić
Redoviti profesor
+385 01 239 3841bencic
izv. prof. dr. sc. Boris Duralija
Izvanredni profesor
+385 01 239 3726bduralija
doc. dr. sc. Kristina Batelja Lodeta
Docent
+385 01 239 4004kbatelja
doc. dr. sc. Goran Fruk
Docent
+385 01 239 3842gfruk
doc. dr. sc. Jelena Gadže
Docent
+385 01 239 4025jgadze
Marko Vuković, mag. ing.
Asistent
+385 01 239 3612mvukovic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Josip Buhin, dipl. ing.
Stručni suradnik
Petrija Knežević
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3812

Pokušališta i laboratoriji

Jazbina

Voćarsko pokušalište Jazbina utemeljeno je 1939. godine. Danas djeluje kao dio Zavoda na kojem se provode znanstvena istraživanja, kao i eksperimentalni dio diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Svi studenti, kojima je nastavnim planom i programom predviđen rad u voćnjacima, provode dio vježbi i prakse na pokušalištu. Na pokušalištu se nalazi 2,5 ha voćnjaka drvenastih kultura (jabuka, kruška, šljiva, trešnja i breskva). U sklopu voćnjaka nalazi se i kolekcija sorata jabuka (više od 100) i sorata trešanja (više od 20).

Mr. sc. Boris Duralija

Laboratorij za fizikalne i kemijske analize plodova

Osnovne analize fizikalno kemijskog sastava, analize kvalitete i skladišne sposobnosti plodova voća. Toplinski tretmani biljnog materijala i usluga čuvanja plodova u NA hladnjači.

Povijest zavoda

Osnutkom Gospodarsko-šumarskog fakulteta 1919. godine utemeljena je Katedra za voćarstvo, vinogradarstvo i pivničarstvo, a koja je bila smještena u samo 2 sobe na današnjem Trgu maršala Tita 3 (bez laboratorija i poligona). Godine 1933. osnovan je Zavod za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo koji je djelovao do 1974. godine kada je integriran u OOUR za voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo. Izgradnjom I paviljona u Maksimiru 1935. godine gore navedeni Zavod dobiva prostorije, a u sklopu kojih se nalaze kemijski i biološki laboratorij za znanstveni rad i laboratorij za studente. U isto vrijeme Zavod je dobio u okviru fakultetskog dobra Maksimir površinu od 8 Kj., a na kojima su podignuti sortimentski voćnjak i rasadnik za nastavne potrebe. Kako taj objekt nije mogao zadovoljavati ni nastavne ni znanstvene potrebe zbog nepovoljnog položaja i premale površine, Zavod zamjenom zemljišta 1939. godine dolazi u posjed voćarsko-vinogradarsko-vinarskog objekta Jazbina.

Daljnjim integracijama 1978. godine nastaje OOUR Institut za voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo.

Nastava iz voćarstva održavala se u kontinuitetu od samog osnivanja fakulteta u sklopu različitih kolegija na redovitom i poslijediplomskom studiju. Nastavu iz voćarstva predavali su slijedeći nastavnici: Prof. Ivan pl. Radić (1919-1920), Prof. Ivan Rittig (1920-1941), Prof. dr. sc. Nikola Šerman (1941-1955), Prof. dr. sc. Katarina Štampar (1953-1978), Prof. dr. sc. Rafael Gliha (1959-1981), Prof. dr. sc. Ivo Miljković (1972-1999) i Prof. dr. sc. Ivo Dubravec (1982-1994).

Zavod je za svoje opstojnosti tijekom više od 80 godina razvijao znanstveni rad na istraživanju bioloških i gospodarskih osobina vrsta, sorata i podloga voćaka, pomoekološkim istraživanjima i utvrđivanju skladišne sposobnosti voća.

U voćnjacima na poligonu Jazbina bile su zastupljene različite sorte kod najvažnijih voćnih vrsta (120 sorti jabuka, 80 sorti krušaka, 48 sorti bresaka, 24 sorti šljiva i dr.). Pokusni voćnjaci podizani su po znanstvenim metodama, a u njima su istraživani sustavi uzgoja, pomotehnika, početak i trajanje pojedinih fenofaza, fiziologija rasta i rodnosti, sustavi uzdržavanja plodnosti tla i gnojidba. Na poligonu se provodi praktična nastava sa studentima radi upoznavanja najvažnijih sorata, tehnike rada, te primjene agrotehničkih i pomotehničkih zahvata. Da bi se studenti upoznali s manipulacijom voća nakon berbe, podignuto je na objektu voćno skladište, koje ujedno služi i za ispitivanje skladišne sposobnosti jabuka i krušaka. Izgrađena je i posebna komora za hladno skladištenje voća u kojem je istraživana skladišna sposobnost različitog voća, te je proučavan kemijski sastav tako čuvanih plodova. Nažalost nakon 1978. godine nastavni poligon Jazbina izgubio je klinički status nastavnog objekta.