Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Stručni seminar :: "Hrvatsko povrće"

Datum održavanja: -

1. stručni seminar za proizvođače povrća u Hrvatskoj | 18. - 20. studeni 2015. | Opatija | Hrvatska

više