Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obavijest o prijelazu na Agronomski fakultet s drugih srodnih sveučilišnih studija

Molbe za prijelaz na preddiplomske studije s drugih srodnih sveučilišnih studija na Agronomski fakultet zaprimaju se

od 19. kolovoza do 09. rujna 2020. godine

poštom ili putem pisarnice AFZ.

Broj prelaznika ograničen je kapacitetom Fakulteta.

Studenti plaćaju maksimalnu participaciju u godini prijelaza u iznosu od 8400 kuna (plativo u četiri jednaka obroka). Za preostale akademske godine participacija se određuje važećim propisima i aktima.

Molbi se prilaže:

  • domovnica (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid prilikom upisa);
  • rodni list (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid prilikom upisa);
  • ovjereni nastavni plan i program studija koji pohađa;
  • ovjereni prijepis ocjena s informacijom o trajanju studija u semestrima, razdoblju provedenom na matičnom učilištu te ukupno ostvarenim ECTS bodovima tijekom studija;
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice;
  • za pristupnike sa sveučilišta izvan Republike Hrvatske treba priložiti rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Pristupnici se trebaju javiti u Studentsku referadu Agronomskog fakulteta  16. rujna 2020. godine radi preuzimanja rješenja molbe za prijelaz. Odluku o prijelazu donosi Odbor za nastavu i izbor nastavnika.
Pristupnici kojima je odobren prijelaz moraju se upisati 16. rujna 2020. godine.
Pristupnik kod upisa prilaže ispisnicu s  učilišta na kojem je do tada studirao.

Ispisnicu s učilišta na kojem je do tada studirao treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja zamolbe o prijelazu.

Studenti koji su izgubili pravo studija na matičnom fakultetu ne mogu prijeći pod ovim uvjetima na Agronomski fakultet već je potrebno pristupiti upisu putem Državne mature.