Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Klub studenata Agronomskog fakulteta

Nakon nekoliko godina studiranja grupa studenata studija Agrarne ekonomike uvidjela je potrebu za osnivanjem udruge koja će prvenstveno okupljati studente svih studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tako je, uz podršku profesora i djelatnika Fakulteta, nastao Klub studenata Agronomskog fakulteta (KSA).

KSA je dobrovoljna udruga osnovana 2016. godine, a djeluje kao nezavisni, neprofitni i nepolitički pravni subjekt.

KSA pridonosi povezivanju i unaprjeđivanju odnosa između studenata i svih ostalih koji teže ciljevima Udruge.

Kroz međusobni dijalog i suradnju nastojat će se utjecati na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda. Osim toga, važni ciljevi Udruge su i promicanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja agronomije i srodnih znanosti te unaprjeđivanje znanstveno-stručne osposobljenosti studenata.

Kako bi se ti ciljevi ostvarili, prostorije KSA-e omogućit će organiziranje raznih događaja i služiti za mnoge svrhe, poput organiziranja skupova, tribina, seminara, radionica i ostalih događaja društvenog, humanitarnog, kulturnog i sportskog karaktera kao i sličnih aktivnosti poput izleta i putovanja. Također, KSA će nuditi pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava te olakšati suradnju i komunikaciju s tijelima Agronomskog fakulteta. Potiče se i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. kao i studentska razmjena članova Udruge sa studentima iz Hrvatske i drugih zemalja.

Prostorije KSA-e otvorene su za sve studente zainteresirane za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, bilo to kroz druženje ili aktivno sudjelovanje u radu Udruge.

Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014) Klub studenata Agronomskog fakulteta na osnivačkoj sjednici Skupštine održane 13.7. 2016. donosi statut.

ksa_statut.pdf

Vodstvo

Predsjednik: Sven Jančiković, Voćarstvo

Dopredsjednik: Mario Shihabi, Agroekologija
Tajnica: Lucija Usorac, Animalne znanosti

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb

E-mail: ksa.kontakt@gmail.com
Internet stranica: http://www-ksa.site123.me/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/KSAgro/