Info

Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 5, 1. kat
Fax: +385 1 239 3745

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Mislav Posavec, tajnik zavoda+385 01 239 3853mposavec

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Lari Hadelan, predstojnik zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 4037lhadelan
prof. dr. sc. Ramona Franić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3757ramonaf
prof. dr. sc. Đurđica Žutinić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3742dzutinic
prof. dr. sc. Ivo Grgić
Redoviti profesor
+385 01 239 3738igrgic
doc. dr. sc. Nataša Bokan
Docent
+385 01 239 4071nbokan
doc. dr. sc. Ornella Mikuš
Docent
+385 01 239 3964omikus
doc. dr. sc. Magdalena Zrakić Sušac
Docent
+385 01 239 4060mzrakic
dr. sc. Mateja Jež Rogelj
Poslijedoktorand
+385 01 239 3743mrogelj
dr. sc. Tihana Kovačićek
Poslijedoktorand
+385 01 239 4024tkovacicek

 

Povijest zavoda

 

Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju jedan je od slijednika Zavoda za gospodarsku upravu, utemeljenog na dan 3. srpnja 1924. g. na tadašnjem Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Utemeljenje zavoda se tada obrazlaže "svrhom da unapređuje i usavršava znanja slušača o gospodarskoj upravi; da služi naučnom radu nastavnika, da podaje državnim vlastima i privatnim licima stručna mijenja ..., da objelodanjuje radove Zavoda ...". Utemeljitelj i prvi predstojnik Zavoda bio je prof.dr.sc. Otton pl. Frangeš, jedan od najistaknutijih europskih agrarnih ekonomista prve polovice 20. stoljeća. Uz mnoštvo istaknutih radova iz agrarne ekonomike, Frangeš uvodi više agrarno-ekonomskih predmeta kao što su Gospodarska uprava i taksacije, Zadrugarstvo, Gospodarska trgovina, i Agrarna politika.

Odlaskom na funkciju ministra (1929. g.), mjesto predstojnika preuzima doc. dr. sc. Stjepan Poštić, koji tu dužnost obnaša (uz prekid) do 1952. godine.

Od 1946. g. do 1993. g. dolazi do više organizacijskih promjena, kao i promjena naziva Zavoda. Tako u 1963. g. dolazi do podjele na tri posebna (agroekonomska) zavoda, od kojih je jedan Zavod za ekonomiku poljoprivrede. Predstojnik Zavoda je tada prof. dr. Artur Starc te zatim prof. dr. sc. Branko Štancl.

Zadnja organizacijska promjena je 1993. godine od kada je i sadašnji naziv Zavoda. Predstojnik zavoda je tada prof. dr. sc. Tito Žimbrek. U ak. god. 1963/64. otpočinje nastava na novo formiranom Poljoprivredno-ekonomskom odsjeku na Agronomskom fakultetu te iduće ak. god. i poslijediplomski studij-magisterij iz Ekonomike poljoprivrede. Lipnja 2005. godine prihvaćen je prijedlog novog studijskog programa agroekonomskih zavoda Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prema bolonjskoj deklaraciji odnosno novom zakonu) pod nazivom: Agrarna ekonomika, kao preddiplomski i Agrobiznis i ruralni razvitak, kao diplomski studij. Od Senata Sveučilišta je u svibnju 2005. godine prihvaćen poslijediplomski (doktorski) studij pod nazivom Ekonomika poljoprivrede. Na oba studija sudjeluju nastavnici i suradnici Zavoda.

Osim nastavnog i pedagoškog rada, članovi Zavoda uključeni su u znanstveni i stručni rad iz područja ekonomike poljoprivrede, poglavito poljoprivredne politike, zaposlenosti u poljoprivredi, istraživanju društveno-gospodarskih obilježja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i poslovanja poljoprivrednih tvrtki. Područje istraživanja također su obrazovanje poljoprivrednih stručnjaka, institucijska nadgradnja u poljoprivredi, ekonomika upotrebe poljoprivrednih resursa, integralni seoski razvoj, konkurentnost poljoprivrede i pristup EU, zadrugarstvo i poslovno povezivanje u poljoprivredi i agrokompleksu i drugo.

Posebno istraživačko područje odnosi se na pripremu stručnih podloga za donošenje ključnih dokumenata hrvatske poljoprivrede kao što je to Strategija hrvatske poljoprivrede (1995. i 2002. g.) i Zakon o poljoprivredi -2001. g.) i Strategija poljoprivrednog zemljišta, pokazateljima državne intervencije u poljoprivredi, obilježjima obiteljske poljoprivrede kao bitnih sastavnica poljoprivredne politike.

Novija istraživanja (zajedno s istraživačima drugih agrarno-ekonomskih zavoda i suradnicima iz drugih regionalnih središta u Hrvatskoj) odnose na izradu Nacionalnog programa za poljoprivredu i seoska područja, kao svojevrsne operacionalizacije Strategije hrvatske poljoprivrede za iduće srednjoročno razdoblje kao i istraživanje učinaka modela poticanja poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj.