Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Studentski zbor :: Izbori 2017.

Datum održavanja: -

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u utorak i srijedu 28. i 29. ožujka 2017. održavat će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta bit će otvorena oba dana od 8 do 20 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice provodit će se istodobno na svim fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu, i to prema odredbama Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije godine.

Pravilnik o izborima, Zakona o studentskom zboru, Odluke o imenovanju povjerenstava te Kandidacijski obrazac na stranicama Sveučilišta

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagtebu Agronomskog fakulteta

Izborno povjerenstvo

Povjerenstvo za prigovore

Uputa o pravima i dužnostima promatrača

Popis birača

Popis prihvaćenih i odbačenih kandidatura

Zapisnik sastanka Povjerenstva za prigovore održanog 23. ožujka 2017.

Privremeni rezultati

Odluka Povjerenstva za prigovore

Konačni rezultati studentskih izbora