Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Tomislav Ivanušić dipl.ing.agr

Datum održavanja:

Morfološka, agronomska i molekularna varijabilnost lokalnih populacija i kultivara crvene djeteline
24.04.2017. u 12:00 sati Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr. sc. Tihomir Čupić, Poljoprivredni institut Osijek

Predložena  mentorica:

  • prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

SAŽETAK

Crvena djetelina je iza lucerne naša najvažnija višegodišnja krmna kultura. Uzgaja se za proizvodnju krme i silaže te predstavlja vrlo kvalitetnu stočnu hranu u ishrani stoke za proizvodnju visoko kvalitetnog mlijeka. U Europi i u Hrvatskoj je u posljednje vrijeme interes za sortimentom crvene djeteline adaptirane za uzgoj u pojedinim agroekološkim uvjetima u naglom porastu. Zahvaljujući raznovrsnosti u klimi i reljefu, na području Hrvatske razvile su se lokalne populacije crvene djeteline adaptirane za uzgoj u određenim agroekološkim uvjetima te predstavljaju bogat izvor genetske varijabilnosti, a time i ogroman potencijal korištenja tih izvora u kreiranju novih sorata. Zahvaljujući očuvanim lokalnim populacijama crvene djeteline, Hrvatska je dulje vrijeme zanimljiva oplemenjivačima, genetičarima i sjemenarima u međunarodnim razmjerima. Hrvatske lokalne populacije crvene djeteline čine osnovu predloženog istraživanja u sklopu kojeg bi se primjenom suvremenih biotehnoloških metoda proučila varijabilnost u morfološkim i agronomskim svojstvima i procijenila molekularna varijabilnost lokalnih populacija crvene djeteline i usporedila s komercijalnim sortama s ciljem stvaranja početne oplemenjivačke germplazme za kreiranje novih domaćih sorata adaptiranih za uzgoj u različitim okolinskim uvjetima. Rezultati istraživanja predstavljat će izravan prilog razvoju domaće germplazme crvene djeteline kao vrijedne genetske osnove za adaptabilnost na različite agroekološke uzgojne uvjete i njenom korištenju u oplemenjivačkom razvoju domaćih sorata.