Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Vedran Klišanić, dipl. ing. agr.

Datum održavanja:

Fenotipske i genetske odlike vanjštine i plodnosti Banijske šare svinje
07. 04. 2017. : 11:00 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • izv. prof. dr. sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr. sc. Sven Menčik, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Predloženi  mentor:

  • izv. prof. dr. sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

SAŽETAK

Smatra se da je tip Banijske šare svinje (BŠ) nastao 40-ih godina prošlog stoljeća na širem području Banovine križanjem domaćih svinja sa Berkšir pasminom. Budući da Banijska šara svinja nije službeno priznata pasmina, poznavanje njenih fenotipskih i genetskih karakteristika predstavlja osnovu za pokretanje postupka za njezino priznavanje kao autohtone pasmine. Stoga je cilj ovog istraživanja utvrditi fenotipske odlike i reproduktivne pokazatelje Banijske šare te procijeniti vitalnost prasadi u razdoblju do odbića, utvrditi genetsku strukturu populacije te prisutnost polimorfizma ESR1-PvuII i RBP4-MspI gena i njihov utjecaj na svojstva veličine legla. Rezultati istraživanja pomoći će u karakterizaciji i postavljanju standarda današnje populacije BŠ. Nadalje, poznavanje genetske strukture populacije BŠ također će biti pokazatelj u provedbi programa konzervacije te doprinijeti razumijevanju odnosa BŠ spram drugih pasmina izvornih pasmina (Turopoljska svinja, Crna slavonska) i pasmine Landras kao i utjecaja polimorfizma ESR1-PvuII i RBP4-MspI gena na svojstva veličine legla.