Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini (drugi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini prema sljedećim stavkama:

 1. b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica ima sklopljen međuinstitucijski sporazum)
 2. c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

Kandidati su obvezni proučiti cjelokupan tekst Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini (drugi krug).

Svi dokumenti (tekst Natječaja i obrasci) nalaze se na www.unizg.hr u dnu stranice pod stavkom Privitci.

Prijava kandidata sastoji se od sljedećih dokumenata:

Za stavku b)

 1. radni program za stavku b (obrazac b)
  Važna napomena: Ukoliko se u okviru mobilnosti planira održati nastava obavezno navesti:
  • - naziv modula
  • - broj sati predavanja
  • - razina
 2. pozivno pismo
 3. ispis svih A1 radova ovjeren od strane CAK-a

Za stavku c)

 1. radni program za stavku c (obrazac c)
 2. potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje
 3. potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji
 4. iznos kotizacije (dostaviti program ili dokument iz kojeg je vidljiva kotizacija)
 5. ispis svih A1 radova od 2012. do 2017. godine ovjeren od strane CAK-a

Razdoblje u kojem je moguće ostvariti mobilnost:

 • mobilnosti pod stavkama b) i c): prijave se odnose na mobilnosti koje će biti ostvarene u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

Rok za prijavu: 4. svibnja 2017. godine

Prijave dostaviti e-poštom (1 datoteka u pdf formatu): umo@agr.hr (Ured za međunarodne odnose)

Odabir kandidata:

Agronomski fakultet obvezan je Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang-listu koju će sastaviti  Odbor za međunarodnu suradnju. Povjerenstvo za odabir zaposlenika i studenata u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu zadržava pravo da ne uzme u obzir rang-listu određene sastavnice.

Popis kriterija prema kojima će biti izrađena rang lista:

Za stavku b)

 • Trajanje mobilnosti (prednost imaju duži boravci);
 • Održavanje nastave;
 • Broj A1 radova;
 • Realizirana Erasmus+ stipendija ili bilateralna mobilnost od ak. god. 2014./2015.;
 • Realizirana/odobrena Akademska mobilnost od 2015. godine;
 • Institucija domaćin ne sudjeluje u CEEPUS ili Erasmus+ programu;
 • Strateški prioritet Agronomskog fakulteta (institucije s kojima Agronomski fakultet ima potpisan sporazum o suradnji; institucije koje su partneri Agronomskom fakultetu u  okviru Erasmus+ programa partnerske zemlje; aktivnosti unutar sveučilišnih mreža). 

Za stavku c)

 • Oralna prezentacija;
 • Prihvaćena tema disertacije;
 • Broj A1 i A2 radova;
 • Realizirana Erasmus+ stipendija ili bilateralna mobilnost od ak. god. 2014./2015.;
 • Realizirana/odobrena Akademska mobilnost od 2015. godine;
 • Doktorski studenti koji su zaposlenici Agronomskog fakulteta (prednost).

Eliminacijski kriterij

Kandidati kojima su dodijeljena sredstva u okviru Akademske mobilnosti za 2015. i 2016. godinu, a nisu ih realizirali ne mogu javiti na Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini (drugi krug).

Odbor za međunarodnu suradnju zadržava pravo postavljanja dodatnih kriterija ukoliko za isto bude potrebe.