Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini (drugi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini prema sljedećim stavkama:

 1. b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica ima sklopljen međuinstitucijski sporazum)
 2. c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

Kandidati su obvezni proučiti cjelokupan tekst Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini (drugi krug).

Svi dokumenti (tekst Natječaja i obrasci) nalaze se na www.unizg.hr u dnu stranice pod stavkom Privitci.

Prijava kandidata sastoji se od sljedećih dokumenata:

Za stavku b)

 1. radni program za stavku b (obrazac b)
  Važna napomena: Ukoliko se u okviru mobilnosti planira održati nastava obavezno navesti:
  • - naziv modula
  • - broj sati predavanja
  • - razina
 2. pozivno pismo
 3. ispis svih A1 radova od 2012. do 2017. godine ovjeren od strane CAK-a

Za stavku c)

 1. radni program za stavku c (obrazac c)
 2. potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje
 3. potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji
 4. iznos kotizacije (dostaviti program ili dokument iz kojeg je vidljiva kotizacija)
 5. ispis svih A1 i A2 radova ovjeren od strane CAK-a

Razdoblje u kojem je moguće ostvariti mobilnost:

 • mobilnosti pod stavkama b) i c): prijave se odnose na mobilnosti koje će biti ostvarene u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

Rok za prijavu: 4. svibnja 2017. godine

Prijave dostaviti e-poštom (1 datoteka u pdf formatu): umo@agr.hr (Ured za međunarodne odnose)

Odabir kandidata:

Agronomski fakultet obvezan je Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang-listu koju će sastaviti  Odbor za međunarodnu suradnju. Povjerenstvo za odabir zaposlenika i studenata u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu zadržava pravo da ne uzme u obzir rang-listu određene sastavnice.

Popis kriterija prema kojima će biti izrađena rang lista:

Za stavku b)

 • Trajanje mobilnosti (prednost imaju duži boravci);
 • Održavanje nastave;
 • Broj A1 radova;
 • Realizirana Erasmus+ stipendija ili bilateralna mobilnost od ak. god. 2014./2015.;
 • Realizirana/odobrena Akademska mobilnost od 2015. godine;
 • Institucija domaćin ne sudjeluje u CEEPUS ili Erasmus+ programu;
 • Strateški prioritet Agronomskog fakulteta (institucije s kojima Agronomski fakultet ima potpisan sporazum o suradnji; institucije koje su partneri Agronomskom fakultetu u  okviru Erasmus+ programa partnerske zemlje; aktivnosti unutar sveučilišnih mreža). 

Za stavku c)

 • Oralna prezentacija;
 • Prihvaćena tema disertacije;
 • Broj A1 i A2 radova;
 • Realizirana Erasmus+ stipendija ili bilateralna mobilnost od ak. god. 2014./2015.;
 • Realizirana/odobrena Akademska mobilnost od 2015. godine;
 • Doktorski studenti koji su zaposlenici Agronomskog fakulteta (prednost).

Eliminacijski kriterij

Kandidati kojima su dodijeljena sredstva u okviru Akademske mobilnosti za 2015. i 2016. godinu, a nisu ih realizirali ne mogu javiti na Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini (drugi krug).

Odbor za međunarodnu suradnju zadržava pravo postavljanja dodatnih kriterija ukoliko za isto bude potrebe.