Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Nataša Hulak

Datum održavanja:

Molekularne metode u istraživanju interakcije patogenih bakterija i biljke
srijeda, 26. travnja 2017. :: 15:15 sati :: dvorana II/2

Predavanje će se održati u nazočnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  • prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Blaženka Kos, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

te nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.