Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radionica :: Uspostavni istraživački projekti

Pozivamo djelatnike koji namjeravaju prijaviti prijedlog projekta na program Uspostavni istraživački projekti HRZZ-a da obavezno sudjeluju na radionici koja će se održati:

ponedjeljak, 24.04.2017. :: 13:00 sati :: velika vijećnica

Tema radionice je izrada financijskog plana te sufinanciranje i potpora organizacije.

Podsjećamo, program je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, a koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Dodatne informacije: Ured za međunarodne odnose