Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u prestižnom časopisu Food Chemistry

Lidija Svečnjak, Saša Prđun, Josip Rogina,  Dragan Bubalo, Igor Jerković (2017). Characterization of Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc.) nectar-to-honey transformation pathway using FTIR-ATR spectroscopy. Food Chemistry, 232: 286-294. DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.03.159

Food Chemistry (IF: 4,052; 5-godišnji IF: 4,232): http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.03.159

Ukratko o radu:

Rezultati ovog rada otkrivaju pozadinske mehanizme puta pretvorbe nektara Satsuma mandarine (Citrus unshiu Marc.) u med dajući informacije o intenzitetu i mjestu kemijskih promjena koje se događaju tijekom ovog procesa. Uzorci nektara, meda i sadržaja mednog mjehura pčela analizirani su metodom infracrvene spektroskopije (FTIR-ATR tehnikom) i pratećim referentnim metodama, a preliminarni rezultati pokazali su da se prosječno više od jedne trećine pretvorbe nektara u med vezane za šećere odvija izravno u mednom mjehuru pčela.

Cjeloviti sažetak:

Uzorci nektara, meda i sadržaja mednog mjehura Satsuma mandarine (Citrus unshiu Marc.) analizirani su FTIR-ATR spektroskopijom i referentnim metodama. Spektralna analiza omogućila je detekciju glavnih kemijskih sastojaka (vode i šećera) tijekom procesa transformacije C. unshiu nektara u med dajući informacije o intenzitetu i mjestu kemijskih promjena koje se događaju tijekom ovog procesa. Preliminarni rezultati pokazali su da se prosječno više od jedne trećine pretvorbe nektara u med vezane za šećere odvija izravno u mednom mjehuru pčela prije skladištenja u stanice saća; prosječni sadržaj šećera (w/w) u analiziranim uzorcima nektara iznosio je 17,93%, mednog mjehura 47.03% te 79,63% u analiziranim uzorcima meda. FTIR-ATR rezultati su pokazali veliku spektralnu sličnost analiziranih uzoraka meda te mali stupanj varijacija u sadržaju vode i šećera u uzorcima nektara. Spektralni rezultati pokazali su značajne razlike u kemijskom sastavu pojedinačnih uzoraka sadržaja mednih mjehura pčela (n=150) s najintenzivnijim i najsloženijim apsorpcijskim varijacijama u spektralnom području između 1175 i 950 cm-1 (apsorpcijske vrpce glukoze, fruktoze i saharoze).