Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Diseminacija HRZZ projekta

27. travnja 2017. :: 16:00 sati :: dvorana II/1

U sklopu 453. kolokvija Hrvatskog genetičkog društva prof.dr.sc. Jerko Gunjača održati će predavanje pod naslovom "Molekularna i morfološka karakterizacija hrvatskih tradicijskih kultivara graha".