Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Uputa za studente - MS Office 365

Poštovani

Svim djelatnicima i studentima Sveučilišta  u  Zagrebu Agronomskog  fakulteta omogućeno je besplatno korištenje Microsoftovog Office 365 programskog paketa. Sve što treba učiniti je prijaviti se na dolje navedenoj stranici koristeći svoj AAI@EduHr identitet (korisničkoime@agr.hr).

Za prijavu i instalaciju uslugu o365 za djelatnike i studente koristite priloženi link i pratite upute: https://login.microsoftonline.com

Nakon logiranja možete odabrati Office 2016, ili kliknete odmah ispod na Other Install (Druge instalacije) možete odabrati Office 365 ProPlus, verziju jezika instalacije koja vam odgovara i eventualno dodatne pakete koji će s vremenom biti na raspolaganju.

Ofice možete instalirati na ukupno 5 uređaja. Putem web aplikacije na navedenom linku možete kontrolirati vaše instalirane  licence.

Više o samoj usluzi možete pročitati na stranicama Srca: http://www.srce.unizg.hr/office365/

Ukoliko imate problema kod registracije ili vam nisu dodijeljene dozvole za korištenje pojedinih programskih paketa pošaljite upit ma mail  o365@agr.hr

U upitu obavezno navesti ime i prezime i vaš AAI elektronski identitet (na koji je problem vezan).