Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prezentacija :: prijedlog novog diplomskog studija Agronomskog fakulteta

Pozivamo sve nastavnike na prezentaciju prijedloga novog diplomskog studija Agronomskog fakulteta pod nazivom „Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi“, koja će se održati u petak, 05.05.2017. u 11 sati u velikoj vijećnici.

Nakon prezentacije svi zainteresirani moći će dati svoje primjedbe i sugestije na nastavni plan i program predloženog diplomskog studija. Posebno molimo koordinatore predmeta koji su učestvovali u izradi predloženog studija da sudjeluju na prezentaciji.

Nakon provedene prezentacije prijedlog će se uputiti u redovnu proceduru usvajanja na Fakultetu i Sveučilištu.