Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2016/2017. na Agronomskom fakultetu

Pravo na sudjelovanje imaju svi nastavnici odnosno timovi nastavnika koji su navedeni kao koordinatori modula u redu predavanja Agronomskog fakulteta za tekuću akademsku godinu.

Svaki nastavnik u akademskoj godini može prijaviti na natječaj samo jedan e-kolegij.

Prijava kolegija za nagradu obavlja se slanjem prijave (poštom i u elektroničkom obliku) na adresu Dekanata Agronomskog fakulteta do 22. svibnja 2017. godine. Prijava se dostavlja Povjerenstvu za e-učenje na obrascu, te obvezno treba sadržavati:

  • osnovne podatke o e-kolegiju i nastavnicima koji su priredili e-kolegij
  • kratki opis sadržaja i koncepcije e-kolegija
  • osvrt nastavnika na razloge, koncepciju i način uporabe tehnologije pri izvođenju e-kolegija
  • izvješće o provedbi e-kolegija u tekućoj akademskoj godini, koje uključuje podatke o broju studenata koji su se koristili sadržajem e-kolegija
  • podatke o online pristupu e-kolegiju odnosno internetskoj stranici e-kolegija
  • podatke za kontakt najmanje petero polaznika/polaznica e-kolegija.

Po isteku natječaja Povjerenstvo za e-učenje će na mrežnim stranicama Fakulteta objaviti popis svih valjano prijavljenih e-kolegija. Ocjenjivački sud kojeg imenuje Povjerenstvo za e-učenje Agronomskog fakulteta će po zaključenju roka za prijavu ocijeniti prijavljene kolegije prema kriterijima navedenim u Pravilniku o dodjeli nagrada za najbolji e-kolegij.

Ocjenjivački sud dužan je nakon pregleda i ocjene prijavljenih kolegija konačan prijedlog za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij dostaviti Povjerenstvu za predlaganje godišnjih nagrada, odlikovanja i sličnih javnih priznanja do 29. svibnja 2017. godine.

Odluka o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij s popisom nagrađenih autora i naslovima kolegija objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta najkasnije tri dana prije svečane dodjele nagrade.

Nagrade se dodjeljuju na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća na Dan Fakulteta.

Dokumenti

Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij

Natječaj za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2016/2017.

Obrazac za prijavu