Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane s međunarodnim sudjelovanjem

Datum održavanja: -

"Nova postignuća i budući izazovi"
21.-24. studenoga 2017. | Opatija - Hrvatska

http://foodsq-congress.eu/