Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanje :: Prof. Marco Bittell

Datum održavanja: -

U sklopu INTER-EnAgro studija i modula Use and conservation of water resources Prof. Marco Bittell, University of Bologna će održati predavanja na temu Soil Physics with Phyton u utorak 16. i srijedu 17. svibjna na Zavodu za Melioracije s početkom u 8h i 30 min.

Svi zainteresirani za predavanje molimo da kontaktiraju Doc. dr. sc. Vilim Filipovića vfilipovic@agr.hr