Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Osnovana Udruga poslijediplomskih studenata Agronomskog fakulteta (UPSAF)

U četvrtak 11. svibnja 2017. održana je Osnivačka skupština Udruge poslijediplomskih studenata Agronomskog fakulteta. Za predsjednicu Udruge izabrana je Maja Žulj Mihaljević, a za dopredsjednicu Helena Virić Gašparić. Pozivamo sve zainteresirane poslijediplomande da se uključe u rad Udruge.