Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanja :: Prof. Magdalena Cara

U sklopu Erasmus+ programa prof. Magdalena Cara sa Agricultural University of Tirana, Albanija boravi na Agronomskom fakultetu u razdoblju od 21. – 27. svibnja 2017. godine.

Pozivamo Vas na predavanja koja će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • “University of Tirana possibilities for further cooperation with University of Zagreb Faculty of Agriculture”
    ponedjeljak, 22. svibnja 2017. :: 13:30 sati :: velika vijećnica
  • “Detection of Xylella fastidiosa in olive trees by molecular and serological methods and first international ring test”
    utorak, 23. svibnja 2017. :: 14:00 sati :: velika vijećnica
  • “Sustainable use of pesticides, safe use of pesticides, POPs pesticides and Stockholm Convention”
    četvrtak, 25. svibnja 2017. :: 10:00 sati :: dvorana III/B

Boravak i predavanja organizirani su od strane Zavoda za poljoprivrednu zoologiju i Ureda za međunarodne odnose.