Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Tihana Kovačićek, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja ciljeva i odabira mjera
24.05.2017. :: 9:00 sati :: Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Dr.sc. Maruška Vizek, Ekonomski institut Zagreb

Predloženi mentori:

  • Prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti

Sažetak

U istraživanju se polazi od pretpostavke kako ciljevi hrvatske agrarne politike nisu ostvareni u zadovoljavajućoj mjeri zbog nepoštivanja standardiziranog procesa kreiranja politika. Razdoblje na koje je usmjereno istraživanje (od 1995.-2013.) je podijeljeno na četiri stadija: 1995.-2000., 2001.-2004., 2005.-2008., i 2009.-2013 koja će se ex-post evaluacijom istražiti na pet razina: komparativna analiza međunarodnog i domaćeg konteksta, mapiranje međunarodnog i domaćeg konteksta i ishoda politika, poštivanje nužnih tehničkih uvjeta provedivosti, rekonstrukcija teorije intervencije za razvojne dokumente i primjena modela ostvarenosti cilja na odabranim ciljevima (samodostatnost, konkurentnost, dohodak, ruralni razvoj i diversifikacija). Razvijeni metodološki okvir evaluacije će omogućiti argumentiran odabir ciljeva i mjera unutar ZPP-a.