Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija - partnerske zemlje

Drugi krug natječaja

za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.09.2017. do 31.05.2018.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti Agronomskog  fakulteta za mobilnost studenata u svrhu studija na sljedeća partner sveučilišta:

  1. University of Novi Sad, Srbija – 1 student diplomskog ili poslijediplomskog studija u trajanju od 5 mjeseci
  2. Huazhong Agricultural University, NR Kina – 1 student poslijediplomskog studija u trajanju od 5 mjeseci

Mobilnost je moguće ostvariti od 1. rujna 2017. do 31. svibnja 2018. godine.

Financijska potpora za mobilnost studenata sastoji se od sredstava za životne troškove (mjesečna studentska stipendija iznosi 650 EUR) i sredstava za putne troškove (180 EUR za mobilnosti u Srbiju  te 1100 EUR za NR Kinu.).

PRIJAVA mora sadržavati sljedeće dokumente:

  1. Prijavnica za Erasmus+ - Partnerske zemlje prilog 1
  2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi),
  3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) ovjeren u studentskoj referadi,
  4. potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave na Natječaj (na hrvatskom jeziku),
  5. dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za koju se student prijavljuje), uvjet minimalno B2 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,
  6. za studente koji žele pisati doktorski rad ili raditi istraživanje u svrhu izrade doktorskog rada – pismo odobrenja (Approval form for final thesis) prilog 2
  7. za studente s posebnim potrebama – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Rok za prijavu: 30. svibanj 2017.

Dodatne informacije i predaja prijava:  Ured za međunarodne odnose – UMO (umo@agr.hr, 01 239 3611, V paviljon, 3. kat).

Napomena: prijave se NE predaju ECTS koordinatoru!

Kompletan tekst Natječaja i prijavne obrasce možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.