Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanje :: Dr. Seval Sevgi Kirdar

Turkish traditional cheeses
ponedjeljak, 29.svibnja 2017.:: 8:30 sati :: dvorana III/A

Pozivamo Vas na predavanje pod naslovom “Turkish traditional cheeses“ koje će održati Dr. Seval Sevgi Kirdar, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turska. Predavanje je organizirano od strane Zavoda za mljekarstvo i Ureda za međunarodne odnose.