Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - na prijedlog studenata

Datum održavanja: -

Online glasovati mogu studenti do 19.06.2017. do 24:00h
na adresi: http://limesurvey.srce.hr/auth/?sid=29974

Temeljem članka 12.(točka 2) Izmjena i dopuna pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, raspisuje se natječaj za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti .

 1. Cilj nagrade je istaknuti nastavnike koji se, po mišljenju studenata, posebno zalažu za kvalitetu provedbe nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti.
 2. Prijedloge za nagradu za kvalitetu u nastavi i/ili izvannastavnim aktivnostima mogu pokrenuti:
  • Odbor za nastavu i izbor nastavnika,
  • Odbor za kvalitetu
  • grupa od minimalno 5 studenata, slušača modula istog nastavnika,
  • studentske udruge registrirane pri Fakultetu
  • grupa od minimalno 5 studenata iste izvannastavne aktivnosti.
 3. Prijedlog za dodjelu nagrade treba dostaviti Odboru za nastavu i izbor nastavnika putem pisarnice najkasnije do 9. lipnja 2017. Prijedlog mora sadržavati: ime nastavnika koji se predlaže; predmet/izvannastavna aktivnost za koju se predlaže; obrazloženje prijedloga; naziv/popis predlagača. Ako je predlagatelj grupa studenata prijedlog moraju potpisati svi studenti.
 4. Na temelju dostavljenih prijedloga, Radna skupina koju čine predstavnici studentskih udruga registriranih pri Fakultetu (4 člana), predstavnici preddiplomskih i diplomskih studija (2 člana, na preporuku Odbora za nastavu i izbor nastavnika po kriteriju nagrađenih studenata u protekloj godini) i studentski pravobranitelj (1 član) - pokreće glasovanje objavljivanjem imena predloženih nastavnika.
 5. Glasovanje o predloženim nastavnicima će se provesti putem aplikacije koja će biti dostupna na mrežnoj stranici Agronomskog fakulteta od 12. - 19. lipnja 2017. Pravo glasovanja imaju svi studenti Agronomskog fakulteta
 6. Nakon završenog glasovanja, Radna skupina predlaže Fakultetskom vijeće na usvajanje prijedlog nagrade za dvoje nastavnika koji su dobili najviše glasova. Nagrada se dodjeljuje na Danu Agronomskog fakulteta.

Prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić
prodekanica za nastavu