Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predstavljanje projekta: ChimeraVitis – Razvoj sintetskih kimera vinove loze (V. vinifera L.)

Datum održavanja:

Voditelj: Doc. dr. sc. Darko Preiner, Uspostavni istraživački projekt – Hrvatske zaklada za znanost.

U utorak 13.06.2017. u 12:00 sati u dvorani VI/B održat će se predstavljanje uspostavnog istraživačkog projekta „ChimeraVitis“ – Razvoj sintetskih kimera vinove loze (V. vinifera L.) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost uz potporu/sufinanciranje Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U predloženom projektu istražuje se mogućnosti dobivanja i detekcije sintetskih kimera različitih sorata vinove loze, ali i sintetskih kimera sorata vinove loze i drugih vrsta iz roda Vitis. Mnoge sorte i klonovi vinove loze koje su danas značajne u proizvodnji su periklinalne kimere koje su nastale spontano zbog mutacija u jednom od slojeva apikalnog meristema (Pinot crni, sivi i meunier). Za razliku od kimera koje su nastale mutacijama postoje i tzv. sintetske kimere koje su sastavljene od dvaju različitih genotipova koji pripadaju različitim vrstama ili sortama, a koje još nisu razvijene kod vinove loze. Ovakve kimere mogu nastati spontano iz spojnog mjestu prilikom cijepljenja, a mogu se ciljano stvoriti  što je osnovni preduvjet za razvoj kimeralnog oplemenjivanja, kao izuzetno zanimljive, ali zapostavljene metode oplemenjivanja bilja.