Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog osoblja (KA107) :: partnerske zemlje (drugi krug)

Drugi krug natječaja

Drugi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 01.09.2017. do 31.05.2018.

Na Natječaj se mogu prijaviti nastavnici AFZ-a za mobilnost u svrhu podučavanja na sljedeća partner sveučilišta:

  1. Agricultural University of Tirana, Albanija – 1 nastavnik u trajanju od 7 dana (uključujući dane putovanja);

Pod nastavnim osobljem se smatraju zaposlenici AFZ-a na radnim mjestima u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i suradničkim zvanjima (uključujući i znanstvene novake, uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave).

Mobilnost je moguće ostvariti od 1. rujna 2017. do 31. svibnja 2018. godine.

Uvjet je održavanje najmanje 8 sati.

Financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost osoblja predstavlja zbroj iznosa sredstava za životne troškove (paušalni iznos) i sredstava za putne troškove (paušalni iznos).

Iznos za troškove života dodjeljuje se za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za dva dana provedena na putu: 1 dan puta izravno prije prvog dana aktivnosti i 1 dan puta izravno poslije zadnjeg dana aktivnosti. Iznos pojedinačne potpore (iznos u EUR po danu) je 160 EUR.

Potpora za putne troškove dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa koji je Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen za pojedinu partnersku državu. Potpora pokriva dvosmjerno putovanje te iznosi: 275 EUR za mobilnosti u Albaniji.

Prijava

mora sadržavati sljedeće dokumente:

  1. prijavni obrazac na (na hrvatskom jeziku)
  2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta  – za matični fakultet potpisuje prodekanica za međunarodnu suradnju, dostaviti u UMO na potpis
  3. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu (do 4 stranice)
  4. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – izdaje Kadrovska služba
  5. potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti – izdaje UMO
  6. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno)

Prijave je potrebno dostaviti u UMO u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu umo@agr.hr

Napomena: Dokumentacija u pisanom obliku mora biti vlastoručno (originalno) potpisana od strane kandidata i matične ustanove dok potpis od strane / prihvatne ustanove može biti u skeniranom obliku. 

Rok za prijavu: 22. lipnja 2017.

Kompletan tekst Natječaja možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.