Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanja :: gostujući predavači sa Sichuan Academy of Agricultural Sciences

Datum održavanja:

U sklopu bilateralnog sporazima o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između NR Kine i Republike Hrvatske, te bilateralnog projekta između Agronomskog fakulteta (Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku) i SAAS (Sichuan Academy of Agricultural Sciences) na fakultetu boravi kineska delegacija: prof dr. Hongwen Li i doc. dr. Jianghui Wang.

Pozivamo Vas na predavanja koja će se održati u srijedu 7.6.2017. u 11:00, u dvorani II/1

  • Prof. dr. Hongwen Li: ''The Situation of Fruit Industry and Research Status in Sichuan'',
  • Doc. dr. Jianghui Wang: ''Anthocyanin biosynthesis regulation in the fruit of Citrus sinensis cv. 'Tarocco''' (doc. Wang je član tima koji je detektirao gen za crvenu boju kod navedene sorte)

Predviđeno trajanje svakog izlaganja je cca 30 minuta.

Predavanja su organizirana od strane Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku.