Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Osnivačka skupština Akademije poljoprivrednih znanosti

Osnivačka skupština Akademije poljoprivrednih znanosti biti će održana dana 08. lipnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u dvorani VI/A. Mole se svi redoviti profesori / znastveni savjetnici radno aktivni i umirovljeni da nazoče istoj.