Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Rektorovu nagradu za akademsku godinu 2016./2017. dobili su sljedeći studenti Agronomskog fakulteta:

  • Karla Neral, Borna Nađ: Učinak botaničkog insekticida azadirachtin na intenzitet ishrane i smrtnost različitih razvojnih stadija krumpirove zlatice, prof.dr.sc. Renata Bažok (mentorica)
  • Helena Senko, Petra Špoljarić: Tehnološki potencijal sojeva Lactobacillus sakei izoliranih iz tradicionalnih kobasica od mesa divljači, izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka (mentorica)
  • Bernardica Jelčić:Ublažavajući učinak arbuskularne mikorize na stres izazvan nedostatkom fosfora kod pšenice,doc.dr.sc. Boris Lazarević (mentor)
  • Marin Cukrov, Luka Jerončić, Leon Prelogović: Utjecaj kontroliranog vodnog stresa na sadržaj bioaktivnih spojeva u hidroponskom uzgoju rikole (Eruca sativa Mill.) i špinata (Spinacia oleracea L.), doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur (mentor)
  • Iva Katić, Martina Jašinski, Tea Glunčić, Zdravko Begić: Analiza visoko rezolutne genetske informacije u filogenezi mitogenoma goveda, doc.dr.sc. Maja Ferenčaković (mentorica)
  • Josip Bedalov, Lara Bogovac, Matea Bolčević, Ivana Celić, Blaž Cerovečki, Marko Malić, Jana Stoić, Matea Slijepčević, Petra Sturica, Ana Šandrk, Anita Trojanović: Nacionalni program promicanja zdravlja "Živjeti zdravo", Doc.dr.sc. Petra Pereković, Monika Kamenečki, mag.ing.prosp.arch. (mentori)

Čestitamo nagrađenim studentima i njihovim mentorima!

više: www.unizg.hr