Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Dražen Cerjanec, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Utjecaj genotipa na rast, kvalitetu trupova i mesa junica F1 križanki holštajna s mesnim pasminama goveda
12.07.2017. :: 13:00 sati :: Zavod za specijalno stočarstvo

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • doc.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet.

Predloženi mentor:

  • prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Sažetak

Proizvodnja i potrošnja goveđeg mesa u svijetu zadnjih desetljeća raste, dok je u zemljama EU 28 proizvodnja u padu a potrošnja u blagom porastu. Proizvodnja goveđeg mesa u Hrvatskoj je pretrpjela određeni pad no zadnjih je  godina proizvodnja stabilizirana. Budući da je zadnjih godina govedarska proizvodnja, poglavito mliječni sektor izložen negativnim trendovima, sve je izraženiji problem pomanjkanja kvalitetne teladi za tov i povećanja dohodovnosti mliječnih farmi. Jedan od načina amortizacije zapaženih problema je proizvodnja križane teladi u mliječnim stadima uporabom bikova mesnih pasmina. Dosadašnja istraživanja ukazuju na određene poželjne kombinacije križanja mesnih pasmina s holštajnom, koristeći heterotičke učinka križanja na izraženost fenotipa. Malo je znanstvenih spoznaja o učincima uporabnog križanja na fenotip u tehnologijama intenzivne proizvodnje junetine. Stoga je cilj predloženog istraživanja utvrditi utjecaj genotipa na rast, kvalitetu trupova i mesa junica F1 križanki holštajna s mesnim pasminama goveda.