Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obavijest o prijelazu na preddiplomske studije Agronomskog fakulteta s drugih srodnih sveučilišnih studija

Datum održavanja: -

Molbe za prijelaz na preddiplomske studije s drugih srodnih sveučilišnih studija na Agronomski fakultet (AFZ) zaprimaju se od 21. kolovoza do 8. rujna 2017. godine poštom ili putem pisarnice Fakulteta.

Prijelaz je moguć isključivo sa srodnih sveučilišnih studija,  početkom akademske godine. Broj prijelaznika ograničen je kapacitetom Fakulteta.

Studenti plaćaju maksimalnu participaciju troškova do završetka studija.

Molbi se prilaže:

  • domovnica (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid prilikom upisa);
  • rodni list (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid prilikom upisa);
  • ovjereni nastavni plan i program studija koji pohađa;
  • ovjereni prijepis ocjena s informacijom o trajanju studija u semestrima, razdoblju provedenom na matičnom učilištu te ukupno ostvarenim ECTS bodovima tijekom studija;
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice;
  • za pristupnike sa sveučilišta izvan Republike Hrvatske treba priložiti rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Pristupnici se trebaju javiti u Studentsku referadu Agronomskog fakulteta  18.rujna 2017. godine radi preuzimanja rješenja molbe za prijelaz.

Pristupnici kojima je odobren prijelaz moraju se upisati 26. rujna 2017. godine.

Pristupnik kod upisa prilaže ispisnicu s učilišta na kojem je do tada studirao.
Ispisnicu s učilišta na kojem je do tada studirao treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja zamolbe o prijelazu.

Pristupnik kod upisa prilaže ispisnicu s učilišta na kojem je do tada studirao. Ispisnicu s učilišta na kojem je do tada studirao treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja zamolbe o prijelazu.

Studenti koji su izgubili pravo studija na matičnom fakultetu ne mogu prijeći pod ovim uvjetima na Agronomski fakultet već je potrebno pristupiti upisu putem Državne mature.